Czy przedsiębiorca musi udostępnić listę dystrybucyjną produktu?

Czy przedsiębiorca musi udostępnić listę dystrybucyjną produktu?
Istotny wyrok NSA dotyczący obowiązku udostępnienia listy dystrybucyjnej produktu przez przedsiębiorców!
12 października 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorców i organów Inspekcji Sanitarnej. Wyrok ten przypomniał o istnieniu prawnych podstaw do żądania przedstawienia listy dystrybucyjnej produktu przez przedsiębiorców, gdy podejrzewane są nieprawidłowości.
W uzasadnieniu swojej decyzji NSA wskazał na artykuł 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzając, że organy Inspekcji posiadają prawo do żądania informacji oraz dokumentów w ramach wykonywanej kontroli.
Ponadto NSA podkreślił, że organy te mogą żądać informacji dotyczących przedsiębiorstw, którym produkty zostały dostarczone, nawet bez stwierdzenia bezpośrednich nieprawidłowości u danego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem nr 178/2002.
Ten wyrok ma kluczowe znaczenie dla praktyki przedsiębiorców, podkreślając ich obowiązek współpracy z organami nadzoru sanitarnego. Wskazuje również na konieczność przestrzegania norm zdrowotnych oraz transparentności w procesie dystrybucji produktów spożywczych. Decyzja NSA otwiera drogę do skuteczniejszej kontroli jakości produktów na rynku oraz zwiększa bezpieczeństwo konsumentów.
Przedsiębiorcy powinni być świadomi swoich obowiązków oraz gotowi do współpracy z organami nadzoru, aby wspólnie zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych na polskim rynku.
📱 22 398 60 79
📍 Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉️ biuro@food-law.pl

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?