JAKIE KATEGORIE PRODUKTÓW ZGŁASZA SIĘ POWIADOMIENIEM DO GIS

JAKIE KATEGORIE PRODUKTÓW ZGŁASZA SIĘ POWIADOMIENIEM DO GIS

Poza suplementami diety, żywnością wzbogacaną, preparatami do początkowego żywienia niemowląt i żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego od 22 lutego 2020 r. obowiązkowe jest także zgłaszanie powiadomienia o zamiarze lub fakcie wprowadzenia na rynek preparatów do dalszego żywienia niemowląt zawierających substancje inne niż wymienione w załączniku II do rozporządzenia nr 2016/127. Rok później wskazany obowiązek będzie dotyczył również preparatów do dalszego żywienia niemowląt wytwarzanych z hydrolizatów białkowych (od 22 lutego 2021 r.), a od 27 października 2022 r. wymagania w zakresie zgłoszenia powiadomienia zaczną dotyczyć środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Liczne zmiany w zasadach działania rejestru mogą wydać się skomplikowane. W razie pojawiających się wątpliwości zapraszamy do współpracy.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?