Rejestry działalności na rynku spożywczym – uwagi porównawcze i de lege ferenda

Rejestry działalności na rynku spożywczym – uwagi porównawcze i de lege ferenda

W czasopiśmie naukowym „Studia Iuridica\” wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mogą Państwo znaleźć artykuł „Rejestry działalności na rynku spożywczym – uwagi porównawcze i de lege ferenda”, w którym m.in. Patryk Kalinowski pochylił się nad funkcjonowaniem rejestrów dotyczących branży spożywczej.

Prawnik CPŻ w opisał m.in. kryteria wyodrębnienia poszczególnych rejestrów, a także wskazał na niejasne zapisy legislacyjne, które mogą utrudniać ustalenie przedmiotu wpisu do rejestru. W artykule nie zabrakło również odniesienia do obowiązków rejestrowych, sytuacji, w których poszczególne podmioty mogą być z nich zwolnione oraz sankcji związanych z tymi obowiązkami, a także omówienia projektu utworzenia centralnego rejestru przedsiębiorstw.

Z pełnym artykułem mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.

Zmiany – znakowanie żywności

Zmiany – znakowanie żywności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Zmiany dotyczą m.in.