EFSA O BEZPIECZEŃSTWIE NASION CHIA W DANIACH PODDAWANYCH OBRÓBCE TERMICZNEJ

EFSA O BEZPIECZEŃSTWIE NASION CHIA W DANIACH PODDAWANYCH OBRÓBCE TERMICZNEJ

Na wniosek Komisji Europejskiej panel EFSA (NDA) został poproszony o wydanie opinii na temat bezpieczeństwa nasion chia w żywności poddawanej obróbce termicznej. W opinii naukowej z 31 sierpnia 2020 r. EFSA wskazał, że obszerne nowe poszukiwania w literaturze przeprowadzone przez panel nie wykazały żadnych odpowiednich danych dotyczących powstawania zanieczyszczeń procesowych w nasionach poddawanym działaniu temperatury.

Z konkluzji opracowania wynika, że dostępne dowody nie dają podstaw do stwierdzenia, że dodawanie nasion chia do żywności poddawanej obróbce termicznej (w temperaturach powyżej 120°C) powoduje zwiększone tworzenie się akryloamidu w porównaniu z produktami, w których składnik ten nie został użyty. Urząd uznał także, że zgłaszane występowanie zanieczyszczeń hydroksymetylofurfuralem i furfuralem w nasionach szałwii hiszpańskiej poddanych obróbce cieplnej nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Na podstawie przeprowadzonej oceny naukowej ESFSA stwierdził również, że brak jest potwierdzonych informacji na temat występowania innych zanieczyszczeń procesowych w nasionach chia.

Opinia EFSA dostępna jest TUTAJ

Zmiany – znakowanie żywności

Zmiany – znakowanie żywności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Zmiany dotyczą m.in.