KONTROLE IJHARS

KONTROLE IJHARS

IJHARS, czyli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, opublikowała podsumowanie kontroli zgodności ze specyfikacją produktów regionalnych i tradycyjnych przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w 2015 r. Kontrola IJHARS w tym przypadku polegała na ocenie szeregu polskich produktów (w tym w zakresie znakowania), które są sprzedawane jako regionalne lub tradycyjne.

Wspomniany tekst jest dostępny na: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/news/items/podsumowanie-kontroli-zgodnosci-ze-specyfikacja-produktow-regionalnych-i-tradycyjnych-1154.html

Zmiany – znakowanie żywności

Zmiany – znakowanie żywności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Zmiany dotyczą m.in.