Opłata za próbki pobrane do badań

Opłata za próbki pobrane do badań

Nie każdy przedsiębiorca wie, że organy urzędowej kontroli mogą bezpłatnie pobrać próbki w celu wykonania badań laboratoryjnych.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2021 r. dotyczy sytuacji, w której Apteka odmówiła bezpłatnego wydania dwóch sztuk suplementu diety argumentując, że przekazanie produktów do badań stanowiłoby dla Apteki stratę finansową. Sąd uznał, że stanowisko Apteki jest nieuzasadnione, a podmiot „w ramach działalności gospodarczej nastawionej na zysk musi się liczyć przy jej prowadzeniu również z obowiązkami prawnymi i ograniczeniami o charakterze finansowym, jakie w tym zakresie wynikają z wiążących zasad prawa żywnościowego.” Dodatkowo, WSA podzielił stanowisko Organu, że brak wydania produktu stanowi utrudnianie przeprowadzenia kontroli i utrzymał w mocy nałożoną na Aptekę karę pieniężną.

W tym kontekście pamiętać należy także, że istotna jest wielkość próbek pobranych w celu wykonania badań. Co do zasady, organy nie mogą bowiem dowolnie ustalać ilości pobranych produktów. WSA uznał, że wielkość pobranej próbki powinna być relatywizowana zależnie od tego, co podlega urzędowej kontroli. W niektórych przypadkach przepisy wprost wskazują jaka ilość produktu powinna zostać pobrana i poddana badaniom.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli mają Państwo wątpliwości czy w Państwa przypadku sposób pobrania próbek oraz ich wielkość były prawidłowe i zgodne z wymaganiami.

Z całym wyrokiem można zapoznać się TUTAJ.

Sytuacja prawna mięsa laboratoryjnego

Sytuacja prawna mięsa laboratoryjnego

W ubiegły czwartek, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w istotnym webinarze, zorganizowanym przez wiadomoscihandlowe.pl, poświęconym tematyce mięsa komórkowego.

E-forum Prawa Żywnościowego

E-forum Prawa Żywnościowego

23-24 listopada 2023 roku nasze ekspertki – Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Aleksandra Jasieniak oraz Alicja Michałowska – będą się dzielić swoją wiedzą w roli prelegentek podczas eFORUM &#...