Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

Poniżej przesyłamy Państwu kilka praktycznych informacji o organizowanych przez nas szkoleniach w trybie online. Pozostałe szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne są na naszej stronie internetowej lub są one podawane w drodze bezpośredniego kontraktu z uczestnikami oraz zamawiającymi.

 

TRANSMISJA

Szkolenia online realizujemy poprzez platformę CLICKMEETING lub ZOOM. Instalacja aplikacji nie jest konieczna do uruchomienia linku, lecz może zapewnić lepszą jakość i większą stabilność transmisji.

Link do transmisji wysyłamy na podane adresy mailowe najpóźniej w dniu szkolenia – na ok. 1 godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.

Szkolenia organizowane w trybie na żywo nie są przez nas nagrywane. Nie wyrażamy również zgody na jakiekolwiek nagrywanie ani przetwarzanie naszych szkoleń.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORAZ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Prezentację na szkolenie przesyłamy elektronicznie (plik PDF) na adres email uczestnika najwcześniej 7 dni przed szkoleniem. Po szkoleniu przesyłamy dodatkowe materiały (opcjonalnie) oraz certyfikat uczestnictwa (plik PDF).

 

DODATKOWE PYTANIA

Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania dotyczące jego zakresu tematycznego. W miarę możliwości czasowych postaramy się na nie odpowiedzieć bezpośrednio na szkoleniu lub wrócić z odpowiedzią mailową po nim.

Pytania wymagające odrębnej i pogłębionej analizy realizujmy w ramach osobnych zleceń.

Istnieje także możliwość wykupienia dodatkowego pakietu konsultacji po szkoleniu.

 

PŁATNOŚCI

Fakturę za uczestnictwo w szkoleniu prześlemy mailem na podany adres. Prosimy o dokonywanie płatności na podstawie otrzymanej faktury. Opłacenie przesłanej faktury VAT jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. Brak opłacenia faktury nie oznacza rezygnacji ze szkolenia.

Przesłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na wystawienie faktury – nie możemy jej później anulować.

Gdyby nie zebrała się odpowiednia liczba osób albo w przypadku zdarzenia losowego zastrzegamy sobie przeniesienie szkolenia na inny termin. Państwa zgłoszenie pozostanie w dalszym ciągu ważne, lecz jeśli będą Państwo tego chcieli anulujemy je i zwrócimy pieniądze.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników oraz innych osób podanych w zgłoszeniu  jest Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego A. Szymecka-Wesołowska D. Szostek sp. k., ul. Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa (biuro@food-law.pl).

Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zawarcia i wykonanie umowy uczestnictwa w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Dane mogą być powierzane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnej obsługi m.in. technicznej, informatycznej i marketingowej Administratora.

Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, mogą Państwo żądać żebyśmy je usunęli, zmienili oraz zmniejszyli zakres, w którym je przetwarzamy. Dodatkowo mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych oraz zażądać ich przeniesienia lub sprostowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania podanych danych osobowych.

 

ORGANIZATOR I KONTAKT

Organizatorem szkolenia jest Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego A. Szymecka-Wesołowska D. Szostek sp. k. (ul. Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa, NIP: 951-236-11-31).

W razie wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: szkolenia@food-law.pl.

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjnie prosimy kierować na ten sam adres email w terminie 3 dni od zakończenia szkolenia.