ALERGENY W ETYKIETOWANIU ŻYWNOŚCI

Prawidłowe informowanie o alergenach występujących w środkach spożywczych jest niezwykle istotne dla życia i zdrowia konsumentów. Dlatego też przepisy prawa żywnościowego regulują te kwestie bardzo szczegółowo, a organy kontrolne wydają szereg dodatkowych wytycznych.

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Czas trwania
41 min.
Koszt szkolenia
420 zł netto

Prawidłowe informowanie o alergenach występujących w środkach spożywczych jest niezwykle istotne dla życia i zdrowia konsumentów. Dlatego też przepisy prawa żywnościowego regulują te kwestie bardzo szczegółowo, a organy kontrolne wydają szereg dodatkowych wytycznych. Chociaż prawo unijne przewiduje zamkniętą listę alergenów, a wymagania wydają się być proste, producentom wciąż towarzyszy szereg wątpliwości związanych z prawidłową deklaracją alergenów w etykietowaniu żywności.

Należy przy tym zwracać uwagę na trzy rodzaje informacji:

 • informacje o alergenach obecnych w produkcie jako składniki lub wnoszonych ze składnikami;
 • informacje dotyczące możliwego zanieczyszczenia krzyżowego produktu alergenami, czyli ich przypadkowej i niezamierzonej obecności;
 • hasła odnoszące się do braku określonych alergenów w produkcie

Każda z nich jest przekazywana konsumentom na podstawie innych przepisów prawa żywnościowego i w oparciu o inne podejście.

Szkolenie poświęcone jest poprawnemu deklarowaniu alergenów w etykietowaniu środków spożywczych. W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty dotyczące oznaczania alergenów (w oparciu o przepisy, wytyczne UE oraz krajowe), najczęściej popełniane błędy oraz  przykłady z praktyki organów urzędowej kontroli żywności i orzecznictwa sądów.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

-

Program szkolenia obejmuje:

 1. Lista substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji – wymagania i odstępstwa, uzupełnienie listy alergenów, przepisy odrębne.

 

 1. Szczegółowe przepisy dotyczące deklaracji alergenów w etykietowaniu żywności.
 • Odniesienie do nazwy substancji lub produktu powodującego alergie lub reakcje nietolerancji (GLUTEN czy PSZENICA itp.)
 • Miejsce oznaczania alergenów – różne przypadki (wykaz składników vs. brak deklaracji wykazu składników)
 • Sposób oznaczania alergenów – na podstawie przykładów, najczęściej popełniane błędy

 

 1. Przypadki szczególne dotyczące deklaracji alergenów na etykiecie.
 • Dobrowolne powtórzenie informacji o alergenach poza wykazem składników
 • Informacja o możliwym zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami („Może zawierać …”, „śladowe ilości”)
 • Informowanie o braku alergenów w produkcie („bez glutenu”, „bez soi”, „bez laktozy”)

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

PAKIET SZKOLEŃ: ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

PAKIET SZKOLEŃ: ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI obejmuje 10 tematycznych szkoleń: Nazwy środków spożywczych – jak je poprawnie konstruować Wykaz składników środków spożywczych – jak go właściwie deklarować Alergeny w etykietowaniu żywności Wartość odżywcza w etykietowaniu żywno...

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
2900 zł netto zł + VAT

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich prywatnych i publicznych podmiotów związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorców indywidualnych (producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów), organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.