Eko zmiany w opakowaniach – wymagania prawne dla materiałów do kontaktu z żywnością

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania.

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Czas trwania
5 godz. 30 min.
Koszt szkolenia

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty poświadczające uczestnictwo.

Szkolenie poprowadzi Marzena Pawlicka.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 15:30

Program szkolenia obejmuje:

 1. Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia:
  • z wyrobów z tworzyw sztucznych (m. in. rękawice ochronne, węże transportowe z polichlorku winylu, butelki PET)
  • z zadrukowanych opakowań żywności (farby drukarskie)
  • z wyrobów gumowych i silikonowych (m.in. węże transportowe, rękawice ochronne)
  • z wyrobów ceramicznych i szklanych (szklane słoiki z nakrętkami typu twist-off)
  • z papieru i tektury (opakowania z papieru i tektury, w tym z makulatury)
  • z wyrobów metalowych, w tym powlekanych powłokami organicznymi
  • z wyrobów bambusowych
 1. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE
  • Deklaracja zgodności – cel wystawienia dokumentu
  • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające – urzędowa kontrolaDokumenty uzupełniające – rodzaje, przykłady
  • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
  • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
  • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role na rynku
  • Co powinna zawierać deklaracja zgodności, na przykładzie deklaracji dla tworzyw sztucznych.
 1. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja i zagrożenia dla:
  • papieru i tektury;
  • stali nierdzewnej;
  • aluminium;
  • szkła;
  • gumy, silikonu;
  • farb drukarskich, lakierów i powłok itp.
 1. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
  • Znakowanie
  • Identyfikowalność (system traceability)
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. zm.
  • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
  • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
  • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
  • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja.
  • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) — ocena ryzyka
  • Najnowsze zmiany do rozporządzenia — nowe substancje i limity migracji.
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością:
  • nowy limit migracji bisfenolu A dla tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
  • nowe wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A i deklaracji zgodności
  • nowe wymagania w zakresie migracji bisfenolu A z wyrobów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci.
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 2. Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do stosowania w produkcji opakowań żywności
  • Stosowanie butelek typu PET z recyklingu – zagrożenia
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
  • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności
  • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
  • Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie
  • Najnowsze opinie EFSA dotyczących m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso
  • Planowana zmiana rozporządzenia nr 450/2009, ustanowienie unijnego wykazu substancji dozwolonych do stosowania w aktywnych i inteligentnych materiałach
  • Wymagane dokumenty potwierdzające zgodność wyrobu z przepisami
  • Znakowanie
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/904 w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
  • Najważniejsze postanowienia dyrektywy istotne dla sektora spożywczego
  • Przykłady wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte zakresem dyrektywy
  • Materiały alternatywne dla wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Pakiet szkoleń: znakowanie żywności

Pakiet szkoleń: znakowanie żywności obejmuje 10 tematycznych szkoleń: Nazwy środków spożywczych – jak je poprawnie konstruować Wykaz składników środków spożywczych – jak go właściwie deklarować Alergeny w etykietowaniu żywności Wartość odżywcza w etykietowaniu żywności...

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
2900 zł netto zł + VAT

Pakiet szkoleń: żywność prozdrowotna

Pakiet 5 szkoleń (możliwych do zakupu oddzielnie lub w pakiecie) dotyczących praktycznych i opartych na przykładach aspektów: Klasyfikacji i znakowania suplementów diety, Notyfikacji produktów do gis w systemie powiadamiania, Oświadczeń żywieniowych, Oświadczeń zdrowotnych – ...

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
990 zł netto zł + VAT

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.