Wymagania prawne dla materiałów do kontaktu z żywnością – prawo i praktyczne przykłady

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
5 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi Marzena Pawlicka-Cegiełko.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 15:00

Program szkolenia obejmuje:

 1. Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia:
  • tworzyw sztucznych;
  • metali;
  • papieru i tektury (w tym z makulatury – oleje mineralne);
  • farb drukarskich;
  • wyrobów powlekanych powłokami organicznymi (bisfenol A, bisfenol S);
  • wyrobów gumowych;
  • wyrobów i powłok ceramicznych;
  • klejów.
 1. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/1616 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Zagrożenia związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych z recyklingu do kontaktu z żywnością;
  • Recykling mechaniczny pokonsumenckiego PET;
  • Recykling z obiegu zamkniętego;
  • Wymagania dotyczące dokumentacji, zaleceń i znakowania;
  • Wymagania dotyczące dekontaminacji;
  • Monitorowanie i zgłaszanie poziomów zanieczyszczeń;
  • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu;
  • Rejestr autoryzowanych procesów recyklingu;
  • Deklaracja zgodności.
 1. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;
  • Znakowanie;
  • Identyfikowalność (system traceability);
  • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na nowe substancje.
 1. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE
  • Deklaracja zgodności – cel wystawienia dokumentu, aktualizacja dokumentu;
  • Deklaracja zgodności, dokumenty uzupełniające –informacje jakie powinny zawierać;
  • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające – urzędowa kontrola;
  • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw;
  • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi;
  • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role;
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. zm.
  • Ostatnie zmiany Rozporządzenia 10/2011 oraz planowane zmiany;
  • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
  • Limity migracji globalnej i specyficznej;
  • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
  • Zastępcze płyny modelowe;
  • Dobór zakresu badań w zależności od rodzaju materiału i przeznaczenia wyrobu;
  • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja;
  • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka;
  • Najnowsze zmiany do rozporządzenia – nowe substancje i limity migracji;
  • Biotworzywa – przykłady, wymagania prawne, badania;
  • Wyroby melaminowe i bambusowo-melaminowe – badania.
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością:
  • limit migracji bisfenolu A, badania migracji;
  • wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A;
  • deklaracja zgodności dla materiałów powlekanych – wzór dokumentu
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
  • Systemy jakości
  • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.
 1. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja dla:
  • papieru i tektury;
  • stali nierdzewnej;
  • aluminium;
  • szkła;
  • gumy, silikonu;
  • farb drukarskich, lakierów i powłok itp.
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności
  • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne;
  • Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji; stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie;
  • Opinie EFSA dotyczące m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso;
  • Deklaracja zgodności;
  • Znakowanie.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.