Wymagania prawne dla materiałów do kontaktu z żywnością – prawo i praktyczne przykłady

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
5 godz. 30 min.
Koszt szkolenia
590 zł netto

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.
Szkolenie prowadzi Marzena Pawlicka-Cegiełko.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 15:30

Program szkolenia obejmuje:

 1. Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia:
  • tworzyw sztucznych;
  • metali;
  • papieru i tektury (w tym z makulatury – oleje mineralne)
  • farb drukarskich
  • wyrobów powlekanych powłokami organicznymi (bisfenol A, bisfenol S)
  • wyrobów gumowych
  • wyrobów i powłok ceramicznych
  • klejów
 1. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/1616 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Zagrożenia związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych z recyklingu do kontaktu z żywnością
  • Recykling mechaniczny pokonsumenckiego PET
  • Recykling z obiegu zamkniętego
  • Wymagania dotyczące dokumentacji, zaleceń i znakowania
  • Wymagania dotyczące dekontaminacji
  • Monitorowanie i zgłaszanie poziomów zanieczyszczeń
  • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu
  • Rejestr autoryzowanych procesów recyklingu
  • Deklaracja zgodności
 1. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
  • Znakowanie
  • Identyfikowalność (system traceability)
  • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na nowe substancje
 1. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE
  • Deklaracja zgodności – cel wystawienia dokumentu, aktualizacja dokumentu
  • Deklaracja zgodności, dokumenty uzupełniające –informacje jakie powinny zawierać
  • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające – urzędowa kontrola
  • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
  • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
  • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. zm.
  • Ostatnie zmiany Rozporządzenia 10/2011 oraz planowane zmiany
  • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
  • Limity migracji globalnej i specyficznej
  • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
  • Zastępcze płyny modelowe
  • Dobór zakresu badań w zależności od rodzaju materiału i przeznaczenia wyrobu;
  • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja
  • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka
  • Najnowsze zmiany do rozporządzenia – nowe substancje i limity migracji
  • Biotworzywa – przykłady, wymagania prawne, badania
  • Wyroby melaminowe i bambusowo-melaminowe – badania
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością:
  • limit migracji bisfenolu A, badania migracji
  • wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A
  • deklaracja zgodności dla materiałów powlekanych – wzór dokumentu
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
  • Systemy jakości
  • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.
 1. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja dla:
  • papieru i tektury;
  • stali nierdzewnej;
  • aluminium;
  • szkła;
  • gumy, silikonu;
  • farb drukarskich, lakierów i powłok itp.
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności
  • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
  • Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie
  • Opinie EFSA dotyczące m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso
  • Deklaracja zgodności
  • Znakowanie
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/904 w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
  • Najważniejsze postanowienia dyrektywy istotne dla sektora spożywczego
  • Przykłady wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte zakresem dyrektywy
  • Materiały alternatywne dla wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Plant-based food – prawne aspekty żywności roślinnej

Trend rozwoju sektora żywności roślinnej, jako alternatywy dla produktów odzwierzęcych, stale rośnie. Jeszcze do niedawna była to domena niszowych start-upów, ale obecnie rynkiem tym są coraz bardziej zainteresowane także duże firmy spożywcze, w tym także producenci tradycyjnego mięsa.

Data szkolenia
6 czerwca 2023- ONLINE NA ŻYWO
Koszt szkolenia
450 zł netto zł + VAT

Urzędowe kontrole żywności – prawo i praktyka

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania w Polsce przebiegu urzędowych kontroli żywności z perspektywy przedsiębiorcy. Szkolenie opiera się na przykładach rzeczywistych decyzji inspekcji kontrolnych i orzeczeń sądowych..

Data szkolenia
13 czerwca 2023
Koszt szkolenia
790 zł netto zł + VAT

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.