Notyfikacja żywności prozdrowotnej – Vademecum obsługi elektronicznego systemu powiadamiania GIS

Przedmiotem szkolenia jest wskazanie katalogu produktów podlegających notyfikacji i wyjaśnienie krok po kroku procedury, z uwzględnieniem zmian w Elektronicznym Systemie Powiadamiania. W szkoleniu przedstawiane zostaną praktyczne problemy i ograniczenia wynikające z funkcjonalności systemu.

Data szkolenia
26 października 2022- ONLINE NA ŻYWO
Czas trwania
2,5-3 godz.
Koszt szkolenia
450 zł netto

Przedmiotem szkolenia jest wskazanie katalogu produktów podlegających notyfikacji i wyjaśnienie krok po kroku procedury, z uwzględnieniem zmian w Elektronicznym Systemie Powiadamiania. W szkoleniu przedstawiane zostaną praktyczne problemy i ograniczenia wynikające z funkcjonalności systemu. Ponadto podzielimy się wskazówkami jakie dane i dokumenty przygotować do notyfikacji, aby była sprawna i skuteczna. Podpowiemy też jak uzyskać dostęp do danych o produktach zgłaszanych przed lutym 2021 r.

W ramach szkolenia omówiona zostanie także problematyka postępowania wyjaśniającego wszczynanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz możliwe strategie działania przypadku takiego zakwestionowania. Szczegółowo wyjaśnione zostaną również rodzaje statusów nadawane produktom w systemie i powiązanie między danymi w systemie a Rejestrem Produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu prowadzonym przez GIS.

Przekazywana podczas szkolenia wiedza poparta będzie przykładami z dotychczasowej praktyki. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom samodzielności w przeprowadzeniu notyfikacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi Alicja Michałowska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 13:00

Podczas webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Czym jest notyfikacja i jakie produkty jej wymagają?
  • podstawy prawne obowiązku notyfikacji
  • Elektroniczny System Powiadamiania przed i po 2021 r.
  • kategorie produktów objęte wymogiem zgłoszenia
 2. Etapy notyfikacji produktu krok po kroku
  • założenie konta
  • wniosek o połączenie kont
  • rejestracja produktu
  • wymagane dokumenty i dane
  • poprawne wpisywanie składników
  • brak składnika w bazie – jak kontaktować się z GIS?
  • finalizacja notyfikacji
  • wniosek o analizę formalno-prawną tj. wpis do rejestru
 3. Postępowanie wyjaśniające GIS
  • powody wszczęcia postępowania
  • konsekwencje wszczęcia postępowania
  • możliwe strategie polemiki z organem – jak wybronić produkt?
 4. System powiadamiania i rejestr – analiza statusów
  • brak statusu – co oznacza i z czym się wiąże?
  • status PWT kiedyś i obecnie
  • omówienie pozostałych statusów i sub-statusów
 5. Kiedy konieczna jest korekta lub zmiana notyfikacji
 6. Potencjalne sankcje za brak lub niewłaściwą notyfikację

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.