Pakiet szkoleń: żywność prozdrowotna

Pakiet 5 szkoleń (możliwych do zakupu oddzielnie lub w pakiecie) dotyczących praktycznych i opartych na przykładach aspektów: Klasyfikacji i znakowania suplementów diety, Notyfikacji produktów do gis w systemie powiadamiania, Oświadczeń żywieniowych, Oświadczeń zdrowotnych – ...

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Czas trwania
ok. 4 godz.
Koszt szkolenia
990 zł netto

Pakiet 5 szkoleń (możliwych do zakupu oddzielnie lub w pakiecie) dotyczących praktycznych i opartych na przykładach aspektów:

 1. Klasyfikacji i znakowania suplementów diety,
 2. Notyfikacji produktów do gis w systemie powiadamiania,
 3. Oświadczeń żywieniowych,
 4. Oświadczeń zdrowotnych – generycznych
 5. Oświadczeń zdrowotnych – botanicznych/roślinnych.

Dostępy  do nagranych szkoleń udostępniane są na 30 dni.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

1. Klasyfikacja i znakowanie suplementów diety

Szkolenie obejmuje szczegółowe omówienie zasad i warunków uznania produktu za suplement diety oraz uwzględnieniu obowiązkowych informacji w znakowaniu związanych z taką klasyfikacją. Podczas szkolenia przedstawiane zostaną praktyczne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, uwzględniając przypadki rozstrzygane przez organy urzędowej kontroli żywności i sądy administracyjne. Omawiana problematyka będzie dotyczyła kwalifikacji prawnej produktów o statusie „suplement diety” oraz znakowania tej kategorii żywności zgodnie z prawem.

Program szkolenia:

 1. Czym jest suplement diety?
 • definicja „suplementu diety”
 • suplementy diety a żywność wzbogacana, powszechnego spożycia
 • suplementy diety a produkty lecznicze (borderline products)
 • suplementy diety a dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 1. Jak znakować i promować suplement diety?
 • informacje obowiązkowe, w tym wskazanie składników aktywnych, limity ilości witamin i składników mineralnych, ostrzeżenia
 • informacje dobrowolne, w tym tabela składników odżywczych i ilość netto
 • zasady przekazywania informacji lekarzom i farmaceutom
 • Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety
 • Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety
 • Porozumienie nadawców telewizyjnych (reklama)

 

2. Notyfikacja produktów do GIS w systemie powiadamiania

Szkolenie obejmuje omówienie i wskazanie kategorii żywności, której wprowadzenie na rynek wymaga wcześniej notyfikacji do Głównego Inspektora Sanitarnego poprzez Elektroniczny System Powiadamiania on-line. Podczas szkolenia krok po kroku przedstawiony zostanie proces notyfikacji wraz z wyjaśnieniem praktycznych problemów, w tym: braku konkretnego składnika na liście, konieczności wskazania aktywnych komponentów, konieczności zapewnienia dodatkowych dokumentów. Ponadto szkolenie obejmuje wyjaśnienie statusów, jakie produkt może otrzymać po notyfikacji. Omówione zostanie również zagadnienie postępowania wyjaśniającego, które może zostać wszczęte wobec produktu przez Głównego Inspektora Sanitarnego i jego konsekwencji.

Program szkolenia:

 1. Obowiązek notyfikacji
 • kategorie produktów objęte obowiązkiem notyfikacyjnym
 1. Notyfikacja krok po kroku
 • forma i moment dokonania powiadomienia
 • utworzenie konta w Elektronicznym Systemie Powiadamiania (ESP)
 • scalenie kont
 • rejestracja produktu
 • techniczne problemy notyfikacyjne
 • podsumowanie rejestracji i wysyłka powiadomienia
 1. Korekta w ESP
 • nowe powiadomienie czy aktualizacja dokumentów
 1. Statusy w Systemie i Rejestrze
 • praktyczne wyjaśnienie znaczenia statusów
 1. Postępowanie wyjaśniające
 • przesłanki wszczęcia
 • czas trwania
 • możliwe konsekwencje

3. Oświadczenia żywieniowe

Podczas szkolenia omówione zostanie zagadnienie stosowania oświadczeń żywieniowych – od możliwości ich zastosowania, poprzez praktyczne wątpliwości dotyczące modyfikacji treści oświadczeń, po dodatkowe wymogi w zakresie etykietowania w przypadku ich zastosowania. Szkolenie obejmuje również zagadnienie oświadczeń porównawczych i odpowiada na dylematy interpretacyjne ich stosowania. Prezentowane problemy będą przedstawiane z uwzględnieniem bieżącej praktyki rynkowej, przypadków rozstrzyganych przez organy urzędowej kontroli żywności oraz sądy administracyjne.

Program szkolenia:

 1. Definicja oświadczenia żywieniowego
 • oświadczenie nie tylko słowne
 • zamknięty katalog oświadczeń
 • weryfikacja warunków zastosowania
 1. Elastyczność brzmienia
 • kiedy oświadczenie ma „jednakowy sens” dla konsumenta
 1. Oświadczenia porównawcze
 • jakie informacje można porównywać
 • ramy dopuszczalności zastosowania porównania (uczciwa konkurencja)
 1. Etykietowanie w przypadku użycia oświadczenia żywieniowego
 • dodatkowe informacje na etykiecie – czy zawsze?

4. Oświadczenia zdrowotne – generyczne

Szkolenie poświęcone zostanie omówieniu definicji generycznego oświadczenia zdrowotnego i wymienieniu jego podkategorii. W materiale poruszona zostanie problematyka uznawania konkretnych elementów oznakowania za „oświadczenia zdrowotne”. Podczas szkolenia wskazany zostanie także krok po kroku proces weryfikacji dopuszczalności zastosowania konkretnego oświadczenia, wraz z praktycznym wyjaśnieniem sposobu interpretacji warunków jego zastosowania. W ramach szkolenia wytłumaczone zostanie zagadnienie dopuszczalnej elastyczności brzmienia treści oświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka sugerowania właściwości leczniczych. Ponadto szkolenie wyjaśnia jakie dodatkowe wymogi w etykietowaniu mają zastosowanie w przypadku użycia oświadczeń zdrowotnych. Wszystkie poruszane tematy będą uzupełnione aktualnym orzecznictwem, w tym również unijnym, bieżącą praktyką organów oraz przytoczeniem przypadków rozstrzyganych przed sądami administracyjnymi.

Program szkolenia:

 1. Definicja oświadczenia zdrowotnego i jego rodzaje
  • oświadczenie nie tylko słowne
  • kategorie oświadczeń
  • zamknięty katalog oświadczeń
 1. Weryfikacja warunków zastosowania konkretnego oświadczenia
  • rejestr EFSA i rozporządzenia
  • warunki użycia oświadczenia: ogólne i szczegółowe
 1. Elastyczność brzmienia
  • kiedy oświadczenie ma „jednakowy sens” dla konsumenta
  • ryzyko sugerowania właściwości leczniczych
 1. Deklarowanie nieswoistych korzyści
  • czym jest „nieswoista korzyść”
  • sposób, forma i warunki sugerowania nieswoistych korzyści
 1. Etykietowanie w przypadku użycia oświadczenia żywieniowego
  • dodatkowe informacje na etykiecie
 1. Produkty wykluczone z możliwości wykorzystania oświadczeń zdrowotnych

5. Oświadczenia zdrowotne – botaniczne / roślinne

Szkolenie poświęcone zostanie omówieniu definicji „świadczenia zdrowotnego” i kategorii „botanicals”. Poruszona zostanie problematyka uznawania konkretnych elementów oznakowania za „oświadczenia zdrowotne”. Podczas szkolenia wskazany zostanie krok po kroku proces weryfikacji dopuszczalności zastosowania konkretnego oświadczenia – od rejestru EFSA, poprzez listę pending, status i wyjaśnienie warunków jego zastosowania. W ramach szkolenia poruszone zostanie zagadnienie elastyczności brzmienia, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka sugerowania właściwości leczniczych. Ponadto wskazane zostaną dodatkowe wymogi w etykietowaniu mające zastosowanie w przypadku użycia oświadczeń zdrowotnych. Materiał wymienia również dokumenty i informacje, które powinien posiadać podmiot wykorzystujący dane oświadczenie dotyczące składnika roślinnego. Poruszane tematy będą osadzone w interpretacji wynikającej z aktualnego orzecznictwa, w tym również unijnym, bieżącej praktyki organów administracyjnych oraz analizy przypadków rozstrzyganych przed sądami administracyjnymi.

Program szkolenia:

 1. Definicja botanicznego oświadczenia zdrowotnego
 • oświadczenie nie tylko słowne
 • zamknięty katalog oświadczeń
 1. Weryfikacja warunków zastosowania konkretnego oświadczenia
 • rejestr EFSA
 • lista pending
 • status w rejestrze – ryzyka
 • warunki użycia oświadczenia: ogólne i szczegółowe
 1. Elastyczność brzmienia
 • weryfikacja tłumaczenia
 • kiedy oświadczenie ma „jednakowy sens” dla konsumenta
 • ryzyko sugerowania właściwości leczniczych
 1. Deklarowanie nieswoistych korzyści
 • czym jest „nieswoista korzyść”
 • sposób, forma i warunki sugerowania nieswoistych korzyści
 1. Etykietowanie w przypadku użycia oświadczenia żywieniowego
 • dodatkowe informacje na etykiecie
 1. Produkty wykluczone z możliwości wykorzystania oświadczeń zdrowotnych

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Pakiet szkoleń: znakowanie żywności

Pakiet szkoleń: znakowanie żywności obejmuje 10 tematycznych szkoleń: Nazwy środków spożywczych – jak je poprawnie konstruować Wykaz składników środków spożywczych – jak go właściwie deklarować Alergeny w etykietowaniu żywności Wartość odżywcza w etykietowaniu żywności...

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
2900 zł netto zł + VAT

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.