Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas urzędowej kontroli żywności

Szkolenie obejmuje omówienie praw i obowiązków przedsiębiorcy podczas urzędowej kontroli żywności. W ramach szkolenia omówione zostaną także prawa i obowiązki organów prowadzących postępowanie oraz najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas kontroli.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie obejmuje omówienie praw i obowiązków przedsiębiorcy podczas urzędowej kontroli żywności. W ramach szkolenia omówione zostaną także prawa i obowiązki organów prowadzących postępowanie oraz najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas kontroli.

Szkolenie obejmuje omówienie poszczególnych praw i obowiązków podmiotów biorących udział w kontroli (zarówno przedsiębiorcy, jak i organu prowadzącego kontrolę). Przedsiębiorcy działający na rynku spożywczym muszą liczyć się z tym, że w ich zakładzie, magazynie lub innym miejscu prowadzenia działalności zostanie przeprowadzona tzw. urzędowa kontrola żywności. Sposób prowadzenia tej kontroli powinien spełniać określone wymogi. Zarówno podmiot kontrolowany, jak i organ prowadzący kontrolę zobowiązani są do podejmowania określonych działań, a także mają uregulowane prawa.

Ze szkolenia dowiesz się m.in.

 • Jakie są podstawowe zasady prowadzenia urzędowej kontroli żywności?
 • Jakie czynności może podejmować organ w toku kontroli?
 • Jakie prawa i obowiązki w toku kontroli ma przedsiębiorca?
 • Czym może zakończyć się kontrola?
 • Co powinien zawierać protokół kontroli?

Szkolenie kierowane jest do kierowników zakładów oraz osób biorących udział w urzędowych kontrolach żywności.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.
Szkolenie prowadzi Gabriela Łuniewska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia obejmuje:

 1. Podstawowe zasady prowadzenia urzędowej kontroli żywności
 2. Czynności organu w toku kontroli
 • wszczęcie kontroli bez zawiadomienia/po zawiadomieniu
 • upoważnienie i legitymacja inspektora
 • podstawowe czynności (wstęp do pomieszczeń, przeglądanie dokumentów itp.)
 • badanie receptur
 • pobieranie próbek produktów
 • zabezpieczenie (produktów, dokumentów itp.)
 1. Obowiązki przedsiębiorcy
 • udostępnienie dowodów, produktów, pomieszczeń itp.
 • ujawnienie receptury – kiedy obowiązkowe?
 • opłata za czynności kontrolne
 1. Prawa przedsiębiorcy
 • weryfikacja zakresu kontroli
 • sprzeciw wobec kontroli lub czynności kontrolnych
 • zgłoszenie uciążliwości kontroli
 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • prawo do „drugiej ekspertyzy”
 • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez organ
 1. Protokół kontroli
 • co powinien zawierać?
 • protokoły odrębne
 • zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu
 • odmowa podpisania
 1. Zakończenie kontroli
 • sposoby zakończenia kontroli
 • sankcje za utrudnianie kontroli
 • co może organ po zakończeniu kontroli?

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.