Urzędowe kontrole karmy dla zwierząt (pet food) i pasz – co mogą inspekcje?

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania w Polsce przebiegu urzędowych kontroli karmy i pasz z perspektywy przedsiębiorcy. Szkolenie opiera się na przykładach rzeczywistych decyzji inspekcji kontrolnych i orzeczeń sądowych.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania w Polsce przebiegu urzędowych kontroli karmy i pasz z perspektywy przedsiębiorcy.

Szkolenie opiera się na przykładach rzeczywistych decyzji inspekcji kontrolnych i orzeczeń sądowych. Uwzględnia naszą wieloletnią praktykę w zakresie postępowań kontrolnych i administracyjnych.  Odpowiadamy na nim na najczęstsze pytania i problemy przed jakimi stają przedsiębiorcy mający kontakt z inspekcjami kontrolnymi.

Należą do nich m.in.:

1) Jakie urzędy mogą kontrolować jakość, znakowanie i bezpieczeństwo karmy dla zwierząt i pasz?

2) Czy podczas kontroli inspekcji musi być obecny kierownik (dyrektor) zakładu?

2) Czy trzeba podpisać protokół po kontroli i jakie są konsekwencję braku podpisu?

3) Ile czasu trzeba czekać na decyzję inspekcji kontrolnej?

4) Jakie sankcje może nałożyć urząd za naruszenie przepisów prawa paszowego?

5) Czy można w umowie wyłączyć odpowiedzialność za te naruszenia?

Adresami szkolenia są menagerowie i pracownicy przedsiębiorstw paszowych oraz prawnicy, pracownicy inspekcji żywnościowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.
Szkolenie prowadza prawnicy Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – Gabriela Łuniewska oraz Patryk Kalinowski.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia:

Program szkolenia:

 1. System urzędowych kontroli karmy dla zwierząt i pasz w Polsce
  • Podstawowe regulacje;
  • Organy kontrolne (Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych);
 1. Postępowanie kontrolne
  • cele,
  • przebieg,
  • obowiązki kontrolowanego,
  • prawa kontrolowanego,
  • protokół z kontroli,
  • zalecenia pokontrolne,
 1. Postępowanie administracyjne:
  • wszczęcie postępowania,
  • przebieg postępowania,
  • decyzja administracyjna
  • odwołanie od decyzji i postępowanie odwoławcze,
 1. Odpowiedzialność i sankcje:
  • rodzaje sankcji (administracyjne, karne, cywilne),
  • zgłoszenia do RASFF,
  • powiadomienia publiczne,
  • podstawy ponoszenia odpowiedzialności i jej ograniczania.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.