Webinarium: Green labels – jak znakować żywność zrównoważoną?

Unijna „Strategia od pola do stołu” zakłada diametralną zmianę w zakresie europejskich systemów żywnościowych.

Data szkolenia
23 listopada 2021- ONLINE NA ŻYWO
Koszt szkolenia
450 zł netto

Unijna „Strategia od pola do stołu” zakłada diametralną zmianę w zakresie europejskich systemów żywnościowych. Łańcuch żywnościowy, obejmujący produkcję, transport, dystrybucję, marketing i konsumpcję żywności ma docelowo mieć pozytywny, a przynajmniej neutralny wpływ na środowisko. W prawie unijnym pojawi się wiele nowych wymogów w tym zakresie, ale biznes spożywczy już dziś, oddolnie, podejmuje szereg działań, które wychodzą naprzeciw temu wyzwaniu. Producenci żywności chcą informować o nich konsumentów jednak sposób tej komunikacji jest obecnie niejednoznaczny.

Powstają liczne pytania:

 • Czym jest „ślad węglowy” i jak go obliczać dla środka spożywczego?
 • Czy hasło „produkt neutralny klimatycznie” może być stosowne?
 • Czym różni się ślad węglowy od śladu środowiskowego?
 • System „eco-score” – jakie są warunki jego stosowania?
 • Od kiedy zrównoważone znakowanie stanie się obowiązkowe?
 • Jakie sankcje grożą za niewłaściwe informowanie konsumentów o wpływie produktu na środowisko?

Na te i podobne pytania daje odpowiedzi nasz webinar.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Podczas webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Europejski Zielony Ład, Strategia od pola do stołu oraz Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności jako wyznaczniki „zielonej transformacji” systemów żywnościowych
 2. Pojęcie „zielonego znakowania” (green claims)
 3. Planowane regulacje w „zielonym znakowaniu żywności”
 4. Warunki stosowania „zielonych” haseł: eko/bio/organic/wege/wegański/rolnictwo zintegrowane i inne hasła odnoszące się do prośrodowiskowych właściwości produktów
 5. Systemy: eco-score, planet-score, made green, traffic lights i inne
 6. System eco-score a system nutri score z perspektywy percepcji konsumenta
 7. Greenwashing i odpowiedzialność za niewłaściwe znakowanie

Trener

dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska

dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Wspólnik i współzałożyciel Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego Wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego. Doradza przedsiębiorstwom branży spożywczej we wszystkich aspektach prawa żywnościowego. Doktor nauk prawnych – stopień uzyskany na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy) na Wydziale Prawa, na kierunku krajowe i wspólnotowe prawo rolne, nostryfikowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Webinarium: Nutri-Score – zasady stosowania systemu w praktyce

Podstawową dokonywania świadomych wyborów żywieniowych przez europejskich konsumentów miał być wprowadzony rozporządzeniem nr 1169/2011 horyzontalny obowiązek deklaracji wartości odżywczej w etykietowaniu żywności. Rozwiązanie to okazało się jednak niewystarczające.

Data szkolenia
8 grudnia 2021- ONLINE NA ŻYWO
Koszt szkolenia
450 zł netto zł + VAT

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich prywatnych i publicznych podmiotów związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorców indywidualnych (producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów), organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.