Żywność konopna – jak tworzyć zgodnie z prawem?

Przedmiotem szkolenia jest omówienie ram prawnych mających zastosowanie do wykorzystania konopi w żywności.

Data szkolenia
30 listopada 2022- ONLINE NA ŻYWO
Czas trwania
3,5-4 godz.
Koszt szkolenia
590 zł netto

Przedmiotem szkolenia jest omówienie ram prawnych mających zastosowanie do wykorzystania konopi w żywności. W szkoleniu przedstawiane zostaną praktyczne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, z uwzględnieniem przypadków rozstrzyganych przez organy urzędowej kontroli żywności i sądy administracyjne. Problemy te dotyczą kwalifikacji prawnej produktów, wielorakich aspektów związanych z postępowaniem przed Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz znakowaniem i reklamą tej kategorii żywności.

Poruszane zostanie także zagadnienie tzw. „novel food” i kontrowersyjny temat obecności w produktach substancji THC. W szkoleniu dodatkowo pojawią się informacje o bieżących zmianach legislacyjnych dotykających bezpośrednio rynek konopny, a także ogólne wskazówki dotyczące wprowadzania produktów na rynek innych krajów UE i poza wspólnotę.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi Alicja Michałowska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 14:00
 1. Konopie siewne w żywności
  • przepisy dotyczące przeciwdziałania narkomanii i nowe limity THC w surowcu
  • novel food (Katalog Komisji UE) i status produktów z konopi siewnych oraz CBD vs. najnowsze orzecznictwo
  • problematyka obecności THC w świetle stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego i prac nad zmianą rozporządzenia nr 1881/2006
  • CBD jako „narkotyk” – wyrok ws. Kanavape
  • status wniosków autoryzacyjnych novel food przed Komisją UE
  • ekstrakt, wyciąg i aromat konopny – dopuszczalność stosowania
 2. Kwalifikacja produktu
  • żywność wzbogacana / suplement diety / produkt leczniczy – borderline products: prawidłowa kwalifikacja produktu spożywczego kluczem do sukcesu
 3. Znakowanie, prezentacja i reklama
  • informacje obowiązkowe,
  • wynikające z ogólnych przepisów dotyczących znakowania żywności, w tym: nazwa, wykaz i ilości składników, wartość odżywcza, deklaracja pochodzenia, ilość netto
  • wynikające z przepisów sektorowych: uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety, rozporządzenie w sprawie składu i znakowania suplementów diety, regulacje novel food
  • informacje dobrowolne
  • granica między dozwolonym oświadczeniem zdrowotnym a niedozwolonym oświadczeniem medycznym
  • sposoby promocji suplementów przez Internet (strony www, artykuły sponsorowane itd.)
  • wykorzystanie grafik na opakowaniu i ich uzasadnienie
  • zasady przekazywania informacji lekarzom i farmaceutom
  • Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, porozumienie nadawców telewizyjnych w sprawie rozpowszechniania reklam suplementów diety
  • deklarowanie informacji o składniku konopnym w zakresie informacji obowiązkowych i dobrowolnych
  • dozwolone prawem konopne „chwyty marketingowe”
 4. Wprowadzanie produktów spożywczych, w tym suplementów diety, na rynek
  • wymogi podstawowe: Inspekcja Sanitarna i Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych
  • forma i zasady powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego
  • nowa wersja Elektronicznego Systemu Powiadamiania i praktyczne uwagi dotyczące jego funkcjonalności à odwołanie do odrębnego szkolenia
  • postępowanie wyjaśniające
 5. Wprowadzenie produktów na inne rynki
  • ogólne zasady wprowadzania żywności z konopiami na inne rynki UE i poza UE (np. w Niemczech i UK)
 6. Potencjalne sankcje
  • sankcje karne
  • sankcje wykroczeniowe
  • sankcje administracyjne
  • wizerunkowe

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.