Zagrożenie związane z zawartością MOAH i MOSH w produktach spożywczych

Zagrożenie związane  z zawartością MOAH i MOSH  w produktach spożywczych
Aktualnie przepisy prawa nie wskazują precyzyjnych limitów MOSH (węglowodory nasycone olejów mineralnych) i MOAH (węglowodory aromatyczne olejów mineralnych) w żywności.
Ogólne wymogi z art. 14 i 19 rozporządzenia nr 178/2002
rynku nakładają jednak obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa żywności i podjęcie stosownych kroków dla jego przywrócenia np. wycofując produkt.
Kiedy zatem uznać produkt za niebezpieczny z uwagi na obecność MOSH lub MOAH?
Odpowiedź względem MOAH znajdziemy w raporcie.
SC PAFF zgodnie z którym dopuszczalne limity to:
• 0,5 mg/kg dla produktów suchych o niskiej zawartości tłuszczu/oleju (≤ 4% tłuszczu/oleju)
• 1 mg/kg dla produktów o wyższej zawartości tłuszczu/oleju (> 4% tłuszczu/oleju, ≤50% tłuszczu/oleju)
•2 mg/kg dla tłuszczów/olejów i żywności z >50% tłuszczu/oleju
W przypadku MOSH konieczna jest weryfikacja danych naukowych, na które powołują się w swojej praktyce organy.
Mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości?
Zapraszamy do Food Law Centrum Prawa Żywnościowego i produktowego, gdzie wskażemy na co zwrócić uwagę i jak działać, aby mieć pewność, że produkty wprowadzane na rynek spełniają wymogi bezpieczeństwa.
📱 22 398 60 79
📍 Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉️ biuro@food-law.pl