Zakaz wwozu niektórych kategorii produktów rolnych pochodzących z Ukrainy

Zakaz wwozu niektórych kategorii produktów rolnych pochodzących z Ukrainy

Na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz. U. poz. 717) wprowadzony został zakaz przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów wskazanych w załączniku do ww. aktu prawnego.

Przedmiotowy zakaz obejmuje produkty rolne z 18 sektorów wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013:

1) zboża, część I;

2) cukier, część III;

3) susz paszowy, część IV;

4) nasiona, część V;

5) chmiel, część VI;

6) len i konopie, część VIII;

7) owoce i warzywa, część IX;

8) produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;

9) wina, część XII;

10) wołowina i cielęcina, część XV;

11) mleko i przetwory mleczne, część XVI;

12) wieprzowina, część XVII;

13) baranina i kozina, część XVIII;

14) jaja, część XIX;

15) mięso drobiowe, część XX;

16) alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;

17) produkty pszczele, część XXII;

18) pozostałe produkty, część XXIV”.

W oparciu o treść zał. I do rozporządzenia nr 1308/2013 wnioskować można, iż co do zasady obostrzenia dotyczą produktów pierwotnych (m.in. zboża, mleko, mięso) i przetworów bezpośrednio pochodzących z tych produktów pierwotnych (np. mąka, ser).

Powyższe ograniczenia już budzą wiele komplikacji po stronie producentów i importerów, w tym w szczególności z uwagi na błędne stosowanie przepisów nowego rozporządzenia  – zatrzymywane są nie tylko produkty wymienione w załączniku, ale także towary nieobjęte ograniczeniami oraz wieloskładnikowe środki spożywcze zawierające w swym składzie surowce, których dotyczy zakaz przywozu (np. przypadki zatrzymania na granicy partii cukierków zawierających w swym składzie mleko ze względu na zakaz przywozu mleka).

Ograniczenia przewozowe obowiązują w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?