PROJEKT USTAWY O WYROBACH WINIARSKICH

PROJEKT USTAWY O WYROBACH WINIARSKICH

Rząd przedstawił projekt ustawy o wyrobach winiarskich i przesłał go do konsultacji publicznych.

Projekt ustawy reguluje:

  • zasady wyrobu fermentowanych napojów winiarskich;
  • zasady znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie ich nazw;
  • zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich;
  • organizację rynku wina w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, w tym: a) właściwość organów w zakresie wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, b) obowiązki producentów wina, c) zasady ewidencjonowania upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich wyrobionych domowym sposobem na użytek własny i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Z jej szczegółami mogą się Państwo zapoznać TUTAJ