Biuletyn FoodLaw365

Biuletyn FoodLaw365 jest elektroniczną wersją Biuletynu wydawanego przez Centrum Prawa Żywnościowego co miesiąc od 2013 roku.

Jesteś już użytkownikiem? Zaloguj się!

Zobacz co oferuje Biuletyn FoodLaw365

Biuletyn FoodLaw365

System aktualizacji wiedzy o prawie żywnościowym i produktowym

Jest to jedyne w Polsce przygotowywane przez prawników praktyków dedykowane narzędzie pozwalające użytkownikom branżowym na bieżące śledzenie zmian polskiego i europejskiego prawa żywnościowego i produktowego – nie tylko w postaci aktów prawnych, ale także projektów legislacyjnych, orzecznictwa sądów i decyzji organów administracji.

1

Śledzenie zmian polskiego i europejskiego prawa żywnościowego.

2

Monitoring prac legislacyjnych (na poziomie polskim i UE).

3

Comiesięczny przegląd orzecznictwa sądów polskich i europejskich.

4

Comiesięczny przegląd decyzji i stanowisk inspekcji żywnościowych.

5

Biuletyn w formie elektronicznej na platformie oraz w pliku PDF.

6

Możliwość predefiniowania treści (po tematyce regulacji).

7

Wyszukiwarka treści biuletynów.

8

Archiwum biuletynów (od 2012 r.)

9

Alerty dotyczące wejścia w życie nowych regulacji.

10

Analizy ryzyka zafałszowania surowców (zgodna z wymogami BRC).

11

Możliwość konsultacji prawnych dot. przepisów przejściowych nowych regulacji.

12

Rabat na przejście na stałą obsługę prawną.

Zespół Centrum Prawa Żywnościowego tworzą prawnicy, radcy prawni, adwokaci i aplikanci do tych zawodów, a także technologowie żywności i audytorzy systemów jakości. Biuletyn FoodLaw365 stanowi zbiór wyselekcjonowanych informacji niezbędnych dla sprawnego i bezpiecznego działania każdej firmy spożywczej.

Bądź na bieżąco i zamów swój dostęp do Biuletynu FoodLaw365 już dziś!

Biuletyn FoodLaw365

Oferta Rozszerzona

Biuletyn ProductLaw

• kosmetyki,
• wyroby medyczne
• chemia domowa i gospodarcza
• pasza i karmy

Biuletyn zmian obcego prawa żywnościowego

Już w ofercie „biuletyn wschodni”: Euroazjatycka Unia Gospodarcza, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Serbia; inne kraje – do uzgodnienia

Alert zmian prawa żywnościowego UK po Brexicie.

Wiedza dotycząca istotnych planowanych zmian w prawie

Monitoring zmian prawa ochrony środowiska.

Bieżące śledzenie zmian polskiego i europejskiego prawa.

Czego dotyczy biuletyn?

Analizowane Obszary

 • Normy dotyczące składu
 • Normy handlowe
 • Ogólne
 • Dodatki
 • Zatwierdzone dodatki
 • Substancje pomocnicze w przetwórstwie
 • Substancje zanieczyszczające
 • Pestycydy
 • Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości
 • Maximum Residue Levels
 • Produkty biobójcze
 • Ogólne
 • Nowa żywność
 • Klonowanie
 • Żywność ekologiczna
 • Przywóz produktów ekologicznych
 • GMO
 • Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza
 • Ogólne
 • Opakowania
 • Określone materiały i substancje
 • Dobra praktyka produkcyjna
 • Ogólne
 • Obowiązkowe elementy znakowania
 • Oświadczenia żywieniowe
 • Oświadczenia marketingowe
 • Wzbogacanie żywności
 • Znakowanie produktów ekologicznych
 • Znakowanie produktów GMO
 • Znakowanie dotyczące recyklingu
 • Żywność nieopakowana
 • Ogólne
 • Kontrole odpadów
 • Przepisy dotyczące odpadów opakowaniowych
 • Odpowiedzialność producenta
 • Recykling
 • Ogólne
 • Żywność pochodzenia zwierzęcego
 • Żywność pochodzenia niezwierzęcego
 • Produkty złożone
 • Polityka handlowa
 • Polityka celna
 • Transport
 • Cła
 • Ogólne
 • Dobrostan zwierząt hodowlanych
 • Żywienie zwierząt i pasze
 • Metody pobierania próbek i wykonywania analiz
 • Zatwierdzanie i rejestracja zakładów
 • Kontrole weterynaryjne
 • Choroby odzwierzęce
 • Ogólne
 • Kontrole higieny
 • Żywność pochodzenia zwierzęcego
 • Napromieniowanie żywności
 • Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
 • identyfikowalność
 • Fałszowanie żywności
 • Pobieranie próbek i wykonywanie analiz
 • Wycofywanie z obrotu i odzyskiwanie
 • Ogólne
 • Kryteria bezpieczeństwa żywności
 • Kryteria higieny procesu
 • Pobieranie próbek i przeprowadzanie badań
 • Bakterie
 • Pasożyty
 • Wirusy
 • Ogólne

Pomoc przedsiębiorcom

Dbamy o twoje bezpieczeństwo prawne

Skupiamy się na pomocy prawnej przedsiębiorcom branży spożywczej, dlatego tak skutecznie możemy dostarczać wiedzę o zmianach w prawie żywnościowym i pokrewnych.

Bądź na bieżąco

Poznaj wiedzę ekspertów

Korzyści z prenumerowania Biuletynu FoodLaw365:

 • 15% rabat na usługi prawne Centrum Prawa Żywnościowego
 • 20% rabat na szkolenia Centrum Prawa Żywnościowego

Ponadto dzięki subskrypcji Biuletynu FoodLaw365 otrzymają Państwo:

Bezpieczeństwo prawne

Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego na każdym etapie współpracy.

Wiedza

Informacje na temat istotnych, planowanych zmian w prawie.

Spokój

Wspieramy firmy podczas postępowań kontrolnych

Oszczędność

Umożliwiamy uniknięcie kar finansowych i utraty reputacji.

PRENUMERUJ BIULETYN FOODLAW365

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

  Telefon:
  Email:
  Firma: