Biuletyn FoodLaw365

Biuletyn FoodLaw365 jest praktycznym systemem aktualizacji wiedzy o zmianach prawa żywnościowego – jedynym tworzonym przez praktyków prawa żywnościowego.

Od 2013 r.  Centrum Prawa Żywnościowego dba o aktualizację wiedzy prawnej na rynku spożywczym. 

Jesteś już użytkownikiem? Zaloguj się!

Zobacz co oferuje Biuletyn FoodLaw365

Biuletyn FoodLaw365

System aktualizacji wiedzy o prawie żywnościowym i produktowym

Jest to jedyne w Polsce przygotowywane przez prawników praktyków dedykowane narzędzie pozwalające użytkownikom branżowym na bieżące śledzenie zmian polskiego i europejskiego prawa żywnościowego i produktowego – nie tylko w postaci aktów prawnych, ale także projektów legislacyjnych, orzecznictwa sądów i decyzji organów administracji.

1

Śledzenie zmian polskiego i europejskiego prawa żywnościowego.

2

Monitoring prac legislacyjnych (na poziomie polskim i UE).

3

Comiesięczny przegląd orzecznictwa sądów polskich i europejskich.

4

Comiesięczny przegląd decyzji i stanowisk inspekcji żywnościowych.

5

Biuletyn w formie elektronicznej na platformie oraz w pliku PDF.

6

Możliwość predefiniowania treści (po tematyce regulacji).

7

Wyszukiwarka treści biuletynów.

8

Archiwum biuletynów (od 2012 r.)

9

Alerty dotyczące wejścia w życie nowych regulacji.

10

Analizy ryzyka zafałszowania surowców (zgodna z wymogami BRC).

11

Możliwość konsultacji prawnych dot. przepisów przejściowych nowych regulacji.

12

Rabat na przejście na stałą obsługę prawną.

Zespół Centrum Prawa Żywnościowego tworzą prawnicy, radcy prawni, adwokaci i aplikanci do tych zawodów, a także technologowie żywnssości i audytorzy systemów jakości. Biuletyn FoodLaw365 stanowi zbiór wyselekcjonowanych informacji niezbędnych dla sprawnego i bezpiecznego działania każdej firmy spożywczej.

Bądź na bieżąco i zamów swój dostęp do Biuletynu FoodLaw365 już dziś!

Biuletyn FoodLaw365

Oferta Rozszerzona

Biuletyn ProductLaw

• kosmetyki,
• wyroby medyczne
• chemia domowa i gospodarcza
• pasza i karmy

Biuletyn zmian obcego prawa żywnościowego

Już w ofercie „biuletyn wschodni”: Euroazjatycka Unia Gospodarcza, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Serbia; inne kraje – do uzgodnienia

Alert zmian prawa żywnościowego UK po Brexicie.

Wiedza dotycząca istotnych planowanych zmian w prawie

Monitoring zmian prawa ochrony środowiska.

Bieżące śledzenie zmian polskiego i europejskiego prawa.

Czego dotyczy biuletyn?

Analizowane Obszary

 • Normy dotyczące składu
 • Normy handlowe
 • Ogólne
 • Dodatki
 • Zatwierdzone dodatki
 • Substancje pomocnicze w przetwórstwie
 • Substancje zanieczyszczające
 • Pestycydy
 • Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości
 • Maximum Residue Levels
 • Produkty biobójcze
 • Ogólne
 • Nowa żywność
 • Klonowanie
 • Żywność ekologiczna
 • Przywóz produktów ekologicznych
 • GMO
 • Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza
 • Ogólne
 • Opakowania
 • Określone materiały i substancje
 • Dobra praktyka produkcyjna
 • Ogólne
 • Obowiązkowe elementy znakowania
 • Oświadczenia żywieniowe
 • Oświadczenia marketingowe
 • Wzbogacanie żywności
 • Znakowanie produktów ekologicznych
 • Znakowanie produktów GMO
 • Znakowanie dotyczące recyklingu
 • Żywność nieopakowana
 • Ogólne
 • Kontrole odpadów
 • Przepisy dotyczące odpadów opakowaniowych
 • Odpowiedzialność producenta
 • Recykling
 • Ogólne
 • Żywność pochodzenia zwierzęcego
 • Żywność pochodzenia niezwierzęcego
 • Produkty złożone
 • Polityka handlowa
 • Polityka celna
 • Transport
 • Cła
 • Ogólne
 • Dobrostan zwierząt hodowlanych
 • Żywienie zwierząt i pasze
 • Metody pobierania próbek i wykonywania analiz
 • Zatwierdzanie i rejestracja zakładów
 • Kontrole weterynaryjne
 • Choroby odzwierzęce
 • Ogólne
 • Kontrole higieny
 • Żywność pochodzenia zwierzęcego
 • Napromieniowanie żywności
 • Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli
 • identyfikowalność
 • Fałszowanie żywności
 • Pobieranie próbek i wykonywanie analiz
 • Wycofywanie z obrotu i odzyskiwanie
 • Ogólne
 • Kryteria bezpieczeństwa żywności
 • Kryteria higieny procesu
 • Pobieranie próbek i przeprowadzanie badań
 • Bakterie
 • Pasożyty
 • Wirusy
 • Ogólne

Pomoc przedsiębiorcom

Dbamy o twoje bezpieczeństwo prawne

Skupiamy się na pomocy prawnej przedsiębiorcom branży spożywczej, dlatego tak skutecznie możemy dostarczać wiedzę o zmianach w prawie żywnościowym i pokrewnych.

Bądź na bieżąco

Poznaj wiedzę ekspertów

Korzyści z prenumerowania Biuletynu FoodLaw365:

 • 15% rabat na usługi prawne Centrum Prawa Żywnościowego
 • 20% rabat na szkolenia Centrum Prawa Żywnościowego

Ponadto dzięki subskrypcji Biuletynu FoodLaw365 otrzymają Państwo:

Bezpieczeństwo prawne

Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego na każdym etapie współpracy.

Wiedza

Informacje na temat istotnych, planowanych zmian w prawie.

Spokój

Wspieramy firmy podczas postępowań kontrolnych

Oszczędność

Umożliwiamy uniknięcie kar finansowych i utraty reputacji.

PRENUMERUJ BIULETYN FOODLAW365

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

  Telefon:

  Email:

  Firma: