DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ Szkolenia

Szkolenia pracowników są ważnym elementem działalności każdej firmy działającej na rynku spożywczym. Oferujemy bogaty wybór szkoleń z zakresu całej tematyki dotyczącej prowadzenia działalności na rynku spożywczym. Szkolenia prowadzimy w formie otwartej na terenie całej Polski oraz zamkniętej, tj. w dedykowane dla pojedynczego podmiotu z wybranej tematyki (w siedzibie Klienta). Poza szkoleniami standardowymi (stacjonarnymi) organizujemy także webinaria oraz oferujemy szkolenia w formie nagrań.

Szkolenia

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

PAKIET SZKOLEŃ: ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

PAKIET SZKOLEŃ: ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI obejmuje 10 tematycznych szkoleń: Nazwy środków spożywczych – jak je poprawnie konstruować Wykaz składników środków spożywczych – jak go właściwie deklarować Alergeny w etykietowaniu żywności Wartość odżywcza w etykietowaniu żywno...

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
2900 zł netto zł + VAT
Następne szkolenia

ALERGENY W ETYKIETOWANIU ŻYWNOŚCI

Prawidłowe informowanie o alergenach występujących w środkach spożywczych jest niezwykle istotne dla życia i zdrowia konsumentów. Dlatego też przepisy prawa żywnościowego regulują te kwestie bardzo szczegółowo, a organy kontrolne wydają szereg dodatkowych wytycznych.

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
420 zł netto zł + VAT

OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA W ETYKIETOWANIU ŻYWNOŚCI

Dla zachowania odpowiedniej jakości żywności oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa dla konsumentów niezwykle ważna jest właściwa deklaracja daty trwałości produktu, warunków przechowywania przed i po otwarciu opakowania oraz warunków użycia.

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
420 zł netto zł + VAT

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE ZA ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI

Wprowadzanie środków spożywczych na rynek wiąże się z odpowiedzialnością administracyjną  i karną  (tj. przed organami urzędowej kontroli żywności i innymi organami państwowymi) oraz cywilną (czyli w relacji z konsumentem bądź kontrahentem biznesowym).

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
520 zł netto zł + VAT

PAKIET SZKOLEŃ: ŻYWNOŚĆ PROZDROWOTNA

Pakiet 5 szkoleń (możliwych do zakupu oddzielnie lub w pakiecie) dotyczących praktycznych i opartych na przykładach aspektów: Klasyfikacji i znakowania suplementów diety, Notyfikacji produktów do gis w systemie powiadamiania, Oświadczeń żywieniowych, Oświadczeń zdrowotnych – ...

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
990 zł netto zł + VAT

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – GENERYCZNE

Szkolenie poświęcone zostanie omówieniu definicji generycznego oświadczenia zdrowotnego i wymienieniu jego podkategorii. W materiale poruszona zostanie problematyka uznawania konkretnych elementów oznakowania za „oświadczenia zdrowotne”.

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
390 zł netto zł + VAT

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – BOTANICZNE/ROŚLINNE

Szkolenie poświęcone zostanie omówieniu definicji „świadczenia zdrowotnego” i kategorii „botanicals”. Poruszona zostanie problematyka uznawania konkretnych elementów oznakowania za „oświadczenia zdrowotne”.

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
390 zł netto zł + VAT

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE

Podczas szkolenia omówione zostanie zagadnienie stosowania oświadczeń żywieniowych – od możliwości ich zastosowania, poprzez praktyczne wątpliwości dotyczące modyfikacji treści oświadczeń, po dodatkowe wymogi w zakresie etykietowania w przypadku ich zastosowania.

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
390 zł netto zł + VAT

KLASYFIKACJA I ZNAKOWANIE SUPLEMENTÓW DIETY

Szkolenie obejmuje szczegółowe omówienie zasad i warunków uznania produktu za suplement diety oraz uwzględnieniu obowiązkowych informacji w znakowaniu związanych z taką klasyfikacją.

Data szkolenia
SZKOLENIE ONLINE (NAGRANIE)
Koszt szkolenia
390 zł netto zł + VAT

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich prywatnych i publicznych podmiotów związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorców indywidualnych (producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów), organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.