Czy dodatki do żywności takie jak pirosiarczyn sodu i dwutlenek siarki każdorazowo należy deklarować w wykazie składników jako alergeny?

Czy dodatki do żywności takie jak pirosiarczyn sodu i dwutlenek siarki każdorazowo należy deklarować w wykazie składników jako alergeny?
Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia nr 1169/2011 dwutlenek siarki i siarczyny stanowią alergen w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.
𝐖 𝐳𝐰𝐢𝐚̨𝐳𝐤𝐮 𝐳 𝐩𝐨𝐰𝐲𝐳̇𝐬𝐳𝐲𝐦 𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐤𝐢 𝐝𝐨 𝐳̇𝐲𝐰𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐚̨𝐜𝐞 𝐝𝐰𝐮𝐭𝐥𝐞𝐧𝐞𝐤 𝐬𝐢𝐚𝐫𝐤𝐢 / 𝐬𝐢𝐚𝐫𝐜𝐳𝐲𝐧𝐲 (𝐄 𝟐𝟐𝟎 – 𝐄 𝟐𝟐𝟖) 𝐧𝐚𝐥𝐞𝐳̇𝐲 𝐝𝐞𝐤𝐥𝐚𝐫𝐨𝐰𝐚𝐜́ 𝐰 𝐰𝐲𝐤𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐬𝐤ł𝐚𝐝𝐧𝐢𝐤𝐨́𝐰 𝐣𝐚𝐤𝐨 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐲 (wyróżniając ich nazwę opisową zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. b) rozp. 1169/2011) 𝐰𝐲ł𝐚̨𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞 𝐰 𝐬𝐲𝐭𝐮𝐚𝐜𝐣𝐢, 𝐠𝐝𝐲 𝐢𝐜𝐡 𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭𝐮 𝐬𝐩𝐨𝐰𝐨𝐝𝐮𝐣𝐞, 𝐳̇𝐞 ł𝐚̨𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐳𝐚𝐰𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬́𝐜́ 𝐝𝐰𝐮𝐭𝐥𝐞𝐧𝐤𝐮 𝐬𝐢𝐚𝐫𝐤𝐢 𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐫𝐜𝐳𝐲𝐧𝐨́𝐰 𝐰 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐜𝐢𝐞 𝐠𝐨𝐭𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐤𝐫𝐨𝐜𝐳𝐲 𝟏𝟎 𝐦𝐠/𝐤𝐠 𝐥𝐮𝐛 𝟏𝟎 𝐦𝐠/𝐥𝐢𝐭𝐫 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐥𝐢𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐮 𝐧𝐚 𝐜𝐚ł𝐤𝐨𝐰𝐢𝐭𝐚̨ 𝐳𝐚𝐰𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬́𝐜́ 𝐒𝐎𝟐.
Zatem w celu oceny czy dodatki do żywności takie jak pirosiarczyn sodu i dwutlenek siarki należy kwalifikować jako alergen, koniecznym jest zweryfikowanie łącznej zawartości dwutlenku siarki i siarczynów w produkcie gotowym.
Zachęcamy do podjęcia działania już teraz, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi oznakowania żywności! Nasz zespół ekspertów pomoże Ci w analizie przepisów i dostosowaniu oznakowania, abyś mógł zapewnić bezpieczeństwo i zgodność Twoich produktów z obowiązującym prawem.