Usługa Urzędowe kontrole żywności

Kontrole produktów i zakładów prowadzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej czy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych są wpisane w codzienną działalność firm spożywczych.

Urzędowe kontrole żywności

Pomagamy przedsiębiorcom już na etapie postępowań kontrolnych a także w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Przygotowujemy stosowne pisma, odwołania od decyzji administracyjnych i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub bezpośrednio reprezentujemy naszych klientów przed organami lub w sądami. Pomagamy w przygotowaniach firmy i pracowników do przesłuchań i innych czynności ww. organów.

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich prywatnych i publicznych podmiotów związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorców indywidualnych (producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów), organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.