Usługa Reklamacje

Zdajemy sobie sprawę jakim wyzwaniem dla producentów są reklamacje produktów. Ich obsługa wymaga zaangażowania i poświęcenia znacznej ilości czasu i innych zasobów.

Reklamacje

Odciążamy przedsiębiorców przejmując postępowania reklamacyjne zarówno w relacji B2B jak i B2C. Celem jest  dobre imię klienta i wyjaśnienie problemu. Nasz zespół, doskonale znający specyfikę i delikatny charakter postępowań reklamacyjnych, zapewni ich obsługę na każdym etapie

  • począwszy od odebrania zgłoszenia reklamacyjnego,
  • poprzez kontakt z konsumentem/kontrahentem,
  • próby polubownego załatwienia sprawy,
  • skończywszy na rozwiązaniu sprawy na etapie przedsądowym,
  • a także reprezentowanie podczas ewentualnego sporu sądowego.

Każdego miesiąca sporządzamy raport dotyczący wszystkich toczących się postępowań reklamacyjnych, stanu ich zaawansowania i rozstrzygnięć, co daje poczucie kontroli, a jednocześnie pewność, że wszystkie sprawy rozstrzygane są szybko i skutecznie.

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.