DBAMY O TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

Skupiamy się na pomocy prawnej przedsiębiorcom branży spożywczej. W odróżnieniu od typowych kancelarii prawnych specjalizujemy się w prawie żywnościowym i dziedzinach pokrewnych, niezbędnych do zabezpieczenia interesów naszych klientów.

Specjalizacja sprawia, że dobrze rozumiemy problemy klientów i ich biznes, a to jest kluczowe w nowoczesnej i skutecznej pomocy prawnej. Preferujemy rozwiązywanie wszelkich sporów, w tym z organami urzędowej kontroli żywności, na drodze przedsądowej, ale jeśli wymaga tego interes naszych klientów – skutecznie reprezentujemy ich w sądach.

jak pracujemy? formy współpracy

OPINIE I ANALIZY PRAWNE
Jeśli zaistniała konieczność doraźnej pomocy prawnej w skomplikowanej kwestii prawa żywnościowego, często opinia prawna jest niezastąpionym rozwiązaniem. Utwierdzi Państwa w stosowanym rozwiązaniu lub ustrzeże przed błędnymi decyzjami. Będzie stanowiła mocny argument w sporze z organami urzędowej kontroli żywności i zapobiegnie konieczności płacenia kar administracyjnych.
STAŁA OPIEKA PRAWNA
Rozumiemy, że Państwa głównym celem jest rozwijanie firmy, udoskonalanie produktów, zmagania z konkurencją i szukanie nowych rynków zbytu. To Państwa wyzwania. Naszym jest to, by te cele mogli Państwo realizować w bezpiecznym otoczeniu prawnym. Jesteśmy zawsze obok, doradzamy i wskazujemy zagrożenia. Stała opieka prawna to nasza obecność u boku klienta przez 24 h na dobę.
ANALIZY PRODUKTÓW KRAJOWYCH
Przedmiotem oceny jest zgodność oznakowania z obowiązującymi w Polsce krajowymi i unijnymi przepisami z zakresu oznakowania żywności. W analizie brane jest pod uwagę stanowisko organów kontrolnych i orzecznictwo sądowe. Klient otrzymuje ocenę prawną, ponieważ przygotowuje ją prawnik, ekspert w zakresie prawa żywnościowego.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTÓW NA RYNKI ZAGRANICZNE
Przygotowujemy produkty do wprowadzenia na rynki 97 krajów świata - prowadzimy ocenę i doradztwo dot. etykiet zagranicznych wg wymogów prawnych krajów docelowych, na które produkt ma być wprowadzony. Usługa jest wyjątkowa biorąc pod uwagę liczbę krajów, krótki czas realizacji i gwarantowane bezpieczeństwo prawne - z ubezpieczeniem włącznie.

poznaj nas zobacz nasz zespół

nasi klienci zobacz z kim współpracujemy

Zespół Centrum Prawa Żywnościowego tworzą prawnicy, radcy prawni, adwokaci i aplikanci do tych zawodów, a także technologowie żywności i audytorzy systemów jakości. Często są to jednocześnie pracownicy naukowi i dydaktycy polskich uczelni wyższych.

POMOGLIŚMY WIELU SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.