Eksport

Usługa Eksport

Firmom, które myślą o ekspansji międzynarodowej lub już funkcjonują na rynku międzynarodowym, pomagamy w uzyskaniu rzetelnych informacji o wymogach prawnych obowiązujących na rynkach docelowych, a także w sprawdzeniu kontrahentów i bezpośrednim wprowadzaniu produktów na zewnętrzne rynki.

Eksport

Usługa jest nowatorska, zarówno w zakresie ilości krajów, których prawodawstwo analizujemy (97), czasu wykonania analiz (3-14 dni), jak i gwarantowanego bezpieczeństwa prawnego.

Zakres naszego wsparcia:

Zakres naszego wsparcia:

  • weryfikacje etykiet produktów (label check) obejmujące wymogi obowiązującego prawa, aktualne orzecznictwo sądowe i praktykę organów kontrolnych oraz korektę językową na poziomie native. Oceniamy gotowe etykiety oraz przygotowujemy projekty etykiet w formie raportów. Jeśli mają Państwo jakieś do nich pytania, to odpowiadamy w ramach zlecenia
  • weryfikacje jakościowe produktów – sprawdzamy m.in. dopuszczalność użycia składników, wymogi mikrobiologiczne i toksykologiczne obowiązujące w danym państwie, konieczność przeprowadzenia określonych badań
  • wprowadzenie produktu na dany rynek – przeprowadzamy analizy, czy dany produkt może być sprzedawany na rynku danego państwa oraz wskazujemy krok po kroku jakie wymogi rejestracyjne muszą zostać spełnione. Jeśli jest taka potrzeba, to przygotowujemy także stosowną dokumentację (w tym ustalamy właściwe świadectwo eksportowe) i pomagamy w postępowaniach – przed wysyłką towarów z Polski oraz na rynkach docelowych
  • inne analizy prawne (w tym w zakresie ryzyka zakwestionowania i wysokości potencjalnych kar na danym rynku, analizy tekstów marketingowych) oraz technologiczne
  • przygotowywanie i sprawdzanie umów z zagranicznymi kontrahentami
  • sprawdzenie wiarygodności kontrahentów na rynkach międzynarodowych
  • pomoc w przypadku zakwestionowania – jeśli na obcym rynku organ administracji lub inny podmiot zakwestionuje Twój produkt możemy pomóc w przygotowaniu strategii obrony i podjęciu właściwych działań

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.