Usługi Obszary wsparcia prawnego

Jeśli zaistniała konieczność doraźnej pomocy prawnej w skomplikowanej kwestii prawa żywnościowego, często opinia prawna jest niezastąpionym rozwiązaniem. Utwierdzi Państwa w stosowanym rozwiązaniu lub ustrzeże przed błędnymi i kosztownymi decyzjami. Często także będzie stanowiła mocny argument w sporze z organami urzędowej kontroli żywności i zapobiegnie konieczności płacenia kar administracyjnych.

Usługi
Jakości i kontrola

Jakości i kontrola

Pomagamy  w spełnieniu wymagań prawnych z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności (skład, parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne, obliczanie wartości odżywczych, zanieczyszczenia, pozostałości pestycydów, oznakowanie, opakowanie, materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością itd.) oraz procesów produkcyjnych, w tym zwłaszcza procedur higieniczno-sanitarnych (HACCP i inne).

Marketing produktów

Marketing produktów

Doradzamy w budowaniu zgodnej z prawem komunikacji produktowej na poziomie etykiet, ulotek, stron internetowych, mediów społecznościowych, a także reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych. Wspieramy przy tworzeniu kampanii promocyjnych. Opiniujemy hasła marketingowe, nowe brandy i marki produktów spożywczych

Badania i rozwój (B+R)

Badania i rozwój (B+R)

Wspieramy firmy spożywcze na etapie projektowania nowych produktów, receptur, nowych składników. Dbamy o to, by innowacyjne receptury lub procesy technologiczne spełniały wymagania prawne (np. w zakresie zgodności z przepisami tzw. novel food, w tym nanotechnologii czy biotechnologii).

Urzędowe kontrole żywności

Urzędowe kontrole żywności

Pomagamy przedsiębiorcom już na etapie postępowań kontrolnych a także w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Przygotowujemy stosowne pisma, odwołania od decyzji administracyjnych i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub bezpośrednio reprezentujemy naszych klientów przed organami lub w sądami.

Handel/biznes

Handel/biznes

Doradzamy w zakresie relacji B2B. Analizujemy i tworzymy umowy z dostawcami i odbiorcami środków spożywczych, by zapewnić bezpieczeństwo prawne i optymalne rozłożenie odpowiedzialności.

Reklamacje

Reklamacje

Odciążamy przedsiębiorców przejmując postępowania reklamacyjne zarówno w relacji B2B jak i B2C. Celem jest  dobre imię klienta i wyjaśnienie problemu. Nasz zespół, doskonale znający specyfikę i delikatny charakter postępowań reklamacyjnych, zapewni ich obsługę na każdym etapie.

Eksport

Eksport

Firmom, które myślą o ekspansji międzynarodowej lub już funkcjonują na rynku międzynarodowym, pomagamy w uzyskaniu rzetelnych informacji o wymogach prawnych obowiązujących na rynkach docelowych, a także w sprawdzeniu kontrahentów i bezpośrednim wprowadzaniu produktów na zewnętrzne rynki.

Szkolenia

Szkolenia

Oferujemy bogaty wybór szkoleń z zakresu całej tematyki dotyczącej prowadzenia działalności na rynku spożywczym. Szkolenia prowadzimy w formie otwartej na terenie całej Polski oraz zamkniętej, tj. w dedykowane dla pojedynczego podmiotu z wybranej tematyki (w siedzibie Klienta).

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.