Forma Współpracy Ocena etykiet i przygotowanie produktów na rynki zagraniczne

Jak możemy Państwu pomóc?

Przygotowujemy produkty do wprowadzenia na rynki 97 krajów świata – prowadzimy ocenę i doradztwo dot. etykiet zagranicznych wg wymogów prawnych krajów docelowych, na które produkt ma być wprowadzony. Usługa jest wyjątkowa biorąc pod uwagę liczbę krajów, krótki czas realizacji i gwarantowane bezpieczeństwo prawne.

Ocena etykiet i przygotowanie produktów na rynki zagraniczne

Poniżej przedstawiamy listę krajów (cały czas rozwijaną), których prawodawstwo analizujemy przed wprowadzeniem produktów żywnościowych na dany rynek:

Algieria, Ameryka Łacińska, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Bahrain, Belgia, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Dania, Egipt, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Honduras, Hong Kong, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Jemen, Kanada, Katar, Kolumbia, Kuwejt, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Niemcy, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Paragwaj, Peru, Południowa Korea, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, RPA, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Urugwaj, USA, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie
2798 +
przygotowanych produktów na rynki zagraniczne
97
obsługujemy krajów

OCENA PRAWNA ETYKIETY (LABEL CHECK)

Sprawdzenie etykiety produktu eksportowego (dla 97 krajów docelowych), na zgodność z prawem danego kraju (w tym prawem UE, jeśli dotyczy) oraz sprawdzenie poprawności tłumaczenia, korekta tłumaczenia lub tłumaczenie.

Ocenę przygotowuje prawnik lub ekspert w zakresie przepisów prawa żywnościowego kraju, do którego produkt ma być wprowadzony.

Ocena prawna obejmuje:

 1. Analizę prawa danego kraju/obszaru gospodarczego;
 2. Analizę aktualnego orzecznictwa sądowego i kierunków oceny organów kontrolnych;
 3. Sprawdzenie w zakresie soft law – tj. różnych branżowych wymogów i kodeksów;
 4. Weryfikację i korektę językową tekstów na poziomie native;
 5. Przygotowanie raportu z przeprowadzonych analiz (standardowo wykonany w j. angielskim);
 6. Odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta do raportu (do 14 dni od jego dostarczenia);
 7. Ponowne sprawdzenie etykiet po naniesieniu zmian z raportu pierwotnego;
 8. Ubezpieczenie OC prawników od błędów w doradztwie prawnym (a taki charakter ma analiza etykiet) na sumę 10.000.000 PLN.
 9. Możliwość dodatkowego sprawdzenia wymogów związanych z ochroną środowiska (oznaczenia recyklingu, materiałów opakowaniowych, systemów depozytowych i kaucyjnych);
 10. Możliwość dodatkowego sprawdzenia etykiety lub jej elementu za zgodność z dobrowolnymi systemami znakowania (np. kodeks Portman Group na rynek UK, oznaczenie Nutriscore na rynek francuski).

Czego potrzebujemy od Państwa?

 • Wskazanie dla jakich krajów i na jakie języki ma być przeprowadzona analiza;
 • Graficzny wzór etykiety / opakowania / ulotki lub jej projekt;
 • Specyfikacja produktu i surowców produktu (jeśli dostępne);
 • Wyniki analiz laboratoryjnych (jeśli dostępne).

KOMPLEKSOWA ANALIZA EKSPORTOWA NA RYNEK DOCELOWY

Usługa obejmuje:

 • Przygotowanie lub sprawdzenie etykiety na dany rynek docelowy;
 • Powtórne sprawdzenie etykiety po wprowadzonych zmianach na podstawie raportu;
 • Weryfikację dopuszczalności składu produktu (np. limity zawartości witamin w porcji produktu);
 • Weryfikację konieczności załączania świadectw / certyfikatów eksportowych na dany rynek;
 • Analizę warunków wprowadzenia żywności do obrotu (wymogi rejestracji / notyfikacji produktu);
 • Analizę środowiskowych wymogów wprowadzenia produktu do obrotu (np. konieczność uczestnictwa w systemie kaucyjnym);
 • Sprawdzenie ewentualnych ograniczeń do eksportu danego produktu (np. tymczasowy zakaz importu produktów z Polski)

Czego potrzebujemy od Państwa?

 • Wskazanie dla jakich krajów i na jakie języki ma być przeprowadzona analiza;
 • Graficzny wzór etykiety / opakowania / ulotki lub jej projekt;
 • Specyfikacja produktu i surowców produktu (jeśli dostępne);
 • Wyniki analiz laboratoryjnych (jeśli dostępne).

POMOC PRZY REJESTRACJI LUB NOTYFIKACJI PRODUKTU

Wprowadzenie do obrotu niektórych kategorii produktów spożywczych (głównie suplementy diety) często wymaga ich wcześniej rejestracji lub notyfikacji (zgłoszenia).

Usługa polega na:

 • Weryfikacji czy dany produkt jest objęty wymogiem rejestracji lub notyfikacji na określony rynek;
 • Przedstawieniu wymogów i zasad rejestracji lub notyfikacji (wraz z kosztami urzędowymi);
 • Pomocy przy samej rejestracji / notyfikacji (również jako Państwa pełnomocnicy).

Czego potrzebujemy od Państwa?

 • Wskazanie dla jakich krajów ma być przeprowadzona analiza;
 • Graficzny wzór etykiety / opakowania / ulotki lub jej projekt;
 • Specyfikacja produktu i surowców produktu;

WERYFIKACJA DOPUSZCZALNOŚCI SKŁADU PRODUKTU (FORMULATION CHECK)

Usługa szczególnie rekomendowana na rynki poza-unijne dla produktów takich jak suplementy diety, żywność dla dzieci czy produkty wzbogacone witaminami lub innymi składnikami. W ramach analizy weryfikowane są poszczególne składniku produktu pod kątem ich dopuszczalności do zastosowania w produkcie spożywczym oraz obowiązujących limitów.

Czego potrzebujemy od Państwa?

 • Wskazanie dla jakich krajów ma być przeprowadzona analiza;
 • Graficzny wzór etykiety / opakowania / ulotki lub jej projekt;
 • Specyfikacja produktu i surowców produktu;
 • Wyniki analiz laboratoryjnych (jeśli dostępne).

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.