Deklaracja pochodzenia i oznakowanie „Produkt Polski”

W jakich przypadkach deklaracja pochodzenia środka spożywczego będzie obowiązkowa a w jakich dobrowolna? Kiedy koniecznym będzie wskazywanie pochodzenia podstawowego składnika? Jaki składnik produktu należy uznać za podstawowy?

Data szkolenia
22 marca 2023- ONLINE NA ŻYWO
Czas trwania
2 godz
Koszt szkolenia
450 zł netto

W jakich przypadkach deklaracja pochodzenia środka spożywczego będzie obowiązkowa a w jakich dobrowolna? Kiedy koniecznym będzie wskazywanie pochodzenia podstawowego składnika? Jaki składnik produktu należy uznać za podstawowy? Jakie elementy oznakowania będą mogły zostać uznane za sugerujące pochodzenie? Jak poprawnie konstruować informacje dotyczące deklaracji pochodzenia? Co z deklaracją „Produkt polski”?  To tylko niektóre z pytań, jakie na co dzień zadają sobie producenci żywności, mierząc się z przepisami regulującymi te kwestie.

Szkolenie, które Państwu oferujemy omawia szczegółowo wszystkie zagadnienia związane z deklaracją pochodzenia środków spożywczych i ich podstawowych składników. Uwzględnia regulacje krajowe i unijne, a także wytyczne Komisji Europejskiej i organów krajowych. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne problemy, jakie powstają w związku ze stosowaniem przepisów i propozycje ich rozwiązań. W sposób szczegółowy zostaną omówione również kryteria umożliwiające producentom żywności wskazywanie na opakowaniu informacji „Produkt Polski”.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi Aleksandra Jasieniak.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Podczas webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Deklaracja pochodzenia środków spożywczych
  • co należy uznać za deklarację pochodzenia produktu?
  • w jakich przypadkach wskazywanie pochodzenia produktu jest obowiązkowe?
  • w jaki sposób informacja o pochodzeniu produktu powinna być podana w oznakowaniu?
 2. Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika
  • czym jest podstawowy składnik?
  • w jakich przypadkach wskazywanie pochodzenia podstawowego składnika jest konieczne?
  • jak poprawnie zamieszczać informacje dotyczące wskazywania pochodzenia podstawowego składnika na etykiecie?
 3. Oznakowanie „Produkt Polski”
  • Kryteria do stosowania oznakowania „Produkt Polski”
  • Wytyczne jakie powinien spełniać znak graficzny „Produkt Polski”
  • Czy pochodzenie składników takich jak dodatki do żywności / aromaty / enzymy, również powinno być brane pod uwagę celem weryfikacji spełnienia przez produkt kryteriów do stosowania oznakowania „Produkt Polski”?

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Nowe regulacje dotyczące opakowań – recykling, oznaczenia segregacji, preferowane surowce, zakazy sprzedaży oraz inne wymogi

Szkolenie dotyczy omówienia projektowanych polskich i unijnych zmian wymogów dla opakowań takich tak: nowe unijne rozporządzenie w sprawie opakowań, przepisy wdrażające dyrektywę plastikową i Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta, a także system kaucyjny.

Data szkolenia
28 lutego 2023- ONLINE NA ŻYWO
Koszt szkolenia
450 zł netto zł + VAT

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.