Dodatki do żywności i ich zamienniki w dobie światowego kryzysu żywnościowego i trendu clean label

Używanie dodatków do żywności, aromatów i enzymów jest objęte bardzo szczegółową regulacją prawną. Popularny ostatnio trend „clean label” powoduje, iż producenci zastępują dodatki do żywności innymi składnikami żywności.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
5 godz.
Koszt szkolenia

Używanie dodatków do żywności, aromatów i enzymów jest objęte bardzo szczegółową regulacją prawną. Popularny ostatnio trend „clean label” powoduje, iż producenci zastępują dodatki do żywności innymi składnikami żywności. Jednakże w świetle stanowiska Komisji Europejskiej, niektóre składniki żywności stosowane w celu technologicznym są postrzegane jako substancje dodatkowe, pomimo iż dotychczas nie posiadają numeru E… Producenci szukają też różnych zamienników substancji dodatkowych z powodu ich wycofania (np. dwutlenek tytanu E 171) lub załamania się łańcucha dostaw  w związku z wojną na Ukrainie. Pojawiają się również nowe wymagania, np. w odniesieniu do poziomu tlenku etylenu w substancjach dodatkowych czy zmiany w kryteriach czystości dla tych substancji. Producenci nie zawsze są w stanie nadążyć za zmianami prawa w tym zakresie. Stosowanie obowiązujących  przepisów budzi też wiele wątpliwości, przykładowo często w praktyce rodzi się problem z określeniem kategorii danej żywności, czy z odpowiednim znakowaniem. Oferowane szkolenie ma na celu wyjaśnienie wielu pojawiających się  wątpliwości, przedstawienie ostatnich zmian w prawie oraz planowanych prac. Kierowane jest zarówno do producentów dodatków do żywności, aromatów i enzymów, jak i do wszystkich przedsiębiorców, którzy używają tych składników w produkcji wyrobów gotowych. Serdecznie zapraszamy!

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi Joanna Gajda-Wyrębek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 15:30

Program szkolenia:

 1. Ogólne zasady stosowania substancji dodatkowych do żywności:
  • Substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu.
  • Kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem produktów złożonych (wieloskładnikowych).
  • Zasada przenoszenia w praktyce – substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady.
  • Wycofanie dwutlenku tytanu E 171– okres przejściowy, możliwe zamienniki.
  • Limity dodatków w substancji dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych, zasada przenoszenia tych dodatków do środków spożywczych, znakowanie produktu finalnego.nowe uregulowania w zakresie zawartości tlenku etylenu w substancjach dodatkowych.
 2. Interpretacje i wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania substancji dodatkowych w żywności:
  • Barwniki a żywność barwiąca (np. ekstrakty z roślin)–  zasady klasyfikacji, znakowanie w produkcie finalnym.
  • Projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over) – przykłady praktycznego zastosowania zasady przenoszenia (studium przypadków).
  • Składniki roślinne stosowane w celach technologicznych (np. ekstrakty warzywne zawierające azotany) – oświadczenie Komisji Europejskiej.
  • Substancje dodatkowe naturalnie występujące w żywności (np. dwutlenek siarki, kwas glutaminowy) – czy należy je znakować w wykazie składników ?
  • Substancje dodatkowe w suplementach diety dla niemowląt i dzieci – perspektywy zmian legislacyjnych.
  • Przegląd opublikowanych interpretacji Komisji Europejskiej w zakresie legislacji dotyczącej dodatków do żywności.
 3. Aromaty do żywności, w tym aromaty dymu wędzarniczego:
  • Przegląd legislacji UE w zakresie aromatów do żywności.
  • Obowiązki przedsiębiorcy stosującego aromaty dymu wędzarniczego.
  • Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne oraz aromaty dymu wędzarniczego.
  • Konopie jako źródło pozyskiwania aromatów – aktualny stan prawny.
 4. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy:
  • Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy.
  • Przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie).
  • Stan prac nad wspólnotową listą enzymów.
  • Jakie enzymy można stosować obecnie do żywności?

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Znakowanie żywności dla dzieci w wieku 3+

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymogi prawne dotyczące znakowania żywności kierowanej do dzieci powyżej 3 r.ż. Podczas spotkanie przedstawione zostaną zasady, które należy uwzględnić projektując produkty dedykowane dzieciom.

Data szkolenia
23 maja 2024- ONLINE NA ŻYWO
Koszt szkolenia
490 zł netto zł + VAT

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.