Eksport żywności na Ukrainę – wymogi celne i żywnościowe

Przedmiotem szkolenia jest omówienie zasad znakowania środków spożywczych w Ukrainie oraz warunków ich eksportu (dokumentacja i procedury celne).

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
5 godz.
Koszt szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest omówienie zasad znakowania środków spożywczych w Ukrainie oraz warunków ich eksportu (dokumentacja i procedury celne).

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców z branży spożywczej, osób zajmujących się wprowadzaniem żywności do obrotu w Ukrainie, osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie etykietowania oraz eksportu żywności na terytorium tego kraju lub chcą rozpocząć działalność w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 15:00

Program szkolenia obejmuje:

1.Zestaw dokumentów wymaganych przy eksporcie na Ukrainę

 • Omówienie rodzajów dokumentów eksportowych i ich funkcji
 • Przykłady dokumentów eksportowych: faktura handlowa, lista przewozowa, certyfikat ubezpieczenia, certyfikat jakości, certyfikat sanitarny, certyfikat fitosanitarny, certyfikat inspekcji towaru itp.
 • Zasady wypełniania dokumentów eksportowych
 • Źródła informacji o wymaganiach dokumentacyjnych

2.Wprowadzenie do warunków dostawy INCOTERMS 2020

 • Definicja i znaczenie warunków dostawy INCOTERMS 2020
 • Podział warunków dostawy na grupy: E, F, C i D
 • Charakterystyka poszczególnych warunków dostawy: zakres obowiązków stron, podział kosztów i ryzyka, miejsce dostawy towaru
 • Wybór odpowiedniego warunku dostawy w zależności od rodzaju towaru, środka transportu i celu transakcji

3.EXW w procedurze wywozu do Ukrainy

 • Definicja i charakterystyka warunku dostawy EXW (Ex Works)
 • Zalety i wady stosowania EXW dla eksportera i importera
 • Obowiązki eksportera i importera przy EXW
 • Zasady wystawiania faktury VAT przy EXW
 • Zasady uzyskania potwierdzenia wywozu przy EXW

4.Automatyczny System Eksportu (AES)

 • Definicja i cel AES
 • Podmioty uprawnione do korzystania z AES
 • Zasady składania deklaracji eksportowej przez AES
 • Rodzaje deklaracji eksportowych: uproszczona, standardowa, uzupełniająca
 • Terminy składania deklaracji eksportowych przez AES

5.Wstęp do procedur celnych przy wywozie

 • Definicja i rodzaje procedur celnych
 • Podstawowe pojęcia związane z procedurami celnymi: towar wspólnotowy, towar nieunijny, obszar celnego nadzoru Unii Europejskiej (OCD), obszar wolny od cła (OFC), strefa wolnocłowa (SWC), magazyn celny (MC), przeznaczenie celne (PC), zwolnienie od cła (ZC), zwrot cła (ZWC)
 • Zasady wyboru odpowiedniej procedury celnej w zależności od rodzaju towaru i celu transakcji

6.Dokument elektroniczny IE599 – potwierdzenie wywozu

 • Definicja i znaczenie dokumentu IE599
 • Podmioty odpowiedzialne za wystawianie dokumentu IE599
 • Zasady otrzymywania dokumentu IE599
 • Zasady przechowywania i udostępniania dokumentu IE599
 • Konsekwencje braku dokumentu IE599
 1. Brak komunikatu IE599 (potwierdzenie wywozu) a stosowanie VAT 0% przez polskiego eksportera – kiedy i na jakiej podstawie?
 • Definicja i warunki stosowania stawki VAT 0% przy eksporcie towarów
 • Zasady udokumentowania eksportu towarów dla celów VAT
 • Przypadki, w których nie otrzymuje się komunikatu IE599
 • Alternatywne dowody eksportu towarów dla celów VAT
 • Zasady postępowania w przypadku braku komunikatu IE599 i alternatywnych dowodów eksportu towarów

8.Świadectwo pochodzenia krok po kroku – tradycyjne a preferencyjne

 • Definicja i funkcja świadectwa pochodzenia
 • Rodzaje świadectw pochodzenia: tradycyjne i preferencyjne
 • Zasady ustalania pochodzenia towarów: kryteria całkowitego lub częściowego wytworzenia, zasada wystarczającej obróbki lub przetworzenia, zasada nieważności pochodzenia, zasada kumulacji pochodzenia
 • Przykłady świadectw pochodzenia: EUR.1
 • Zasady wystawiania świadectw pochodzenia: podmioty uprawnione do wystawiania świadectw pochodzenia, terminy wystawiania świadectw pochodzenia, treść i forma świadectw pochodzenia, legalizacja świadectw pochodzenia

9.Specjalne procedury celne – uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne

 • Definicja i cel specjalnych procedur celnych
 • Charakterystyka specjalnych procedur celnych: uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne
 • Warunki stosowania specjalnych procedur celnych: rodzaj towaru, rodzaj operacji gospodarczej, czas trwania procedury, zezwolenie na stosowanie procedury
 • Korzyści wynikające ze stosowania specjalnych procedur celnych: zwolnienie od cła przywozowego i podatku VAT przy imporcie i eksporcie towarów objętych procedurą, zwrot cła przywozowego i podatku VAT przy imporcie towarów objętych procedurą

10.Ukraińskie regulacje dot. znakowania

 • Ukraińskie „1169/2011” czyli ustawa o przekazywaniu konsumentom informacji na temat środków spożywczych z 2019 r.;
 • Inne szczegółowe akty prawne odnoszące się do informacji na temat żywności

11.Obowiązkowe informacje na temat żywności opakowanej

 • Jakie informacje na temat produktu należy umieścić na etykiecie;
 • Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie informacji obowiązkowych (czcionka, lokalizacja, wymogi językowe);
 • Możliwość pominięcia niektórych informacji obowiązkowych.

12.Obowiązkowe informacje na temat żywności nieopakowanej

 • Jakie informacje należy przekazać w przypadku żywności nieopakowanej;
 • Sposoby przekazywania informacji obowiązkowych na temat żywności nieopakowanej;

13.Dobrowolne informacje na temat żywności

 • Zasady stosowania informacji dobrowolnych;
 • Wybrane hasła dobrowolne i szczegółowe zasady ich stosowania („naturalny”, „bez GMO”).

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.