Jak unikać greenwashingu, czyli zasady stosowania oświadczeń środowiskowych

Greenwashing, czyli pseudoekologiczny marketing produktów i usług, to zjawisko, które coraz bardziej interesuje nie tylko konsumentów, ale także prawodawcę. Obecnie na poziomie unijnym procedowane są nowe przepisy, które mają na celu walkę z tym zjawiskiem.

Data szkolenia
13 czerwca 2024- ONLINE NA ŻYWO
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia
490 zł netto

Greenwashing, czyli pseudoekologiczny marketing produktów i usług, to zjawisko, które coraz bardziej interesuje nie tylko konsumentów, ale także prawodawcę. Obecnie na poziomie unijnym procedowane są nowe przepisy, które mają na celu walkę z tym zjawiskiem. Mowa tutaj o regulacjach z zakresu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym. Znajomość tych regulacji jest niezbędna dla prawidłowego formułowania wszelkich przekazów (w oznakowaniu, w reklamie czy prezentacji), które dotyczą pozytywnego wpływu na środowisko danego produktu, procesu jego produkcji lub przedsiębiorstwa.

Na szkoleniu omówione zostaną istniejące i planowane regulacje. Przedstawione zostaną przykłady obecnych dobrych i złych praktyk oraz możliwe sankcje.

Szkolenie w szczególności dedykowane jest osobom zajmującym się marketingiem produktów spożywczych (pracownikom działów firm a także zewnętrznym agencjom).

Zapisz się na szkolenie a dowiesz się m.in.:

  1. Jak poprawnie formułować oświadczenia środowiskowe (green claims)?
  2. Jak wygląda niewłaściwe komunikowanie środowiskowych korzyści związanych z produktem (hasła np. przyjazny środowiskumniejszy ślad węglowybiodegradowalny itp.)
  3. Jak nie narazić się na zarzut greenwashingu?
  4. Jaka eko-certyfikacja jest dozwolona w kontekście właściwości środowiskowych produktów?
  5. Czy i kiedy Unia Europejska wprowadzi obowiązkowy system znakowania środowiskowego żywności? Jakie przepisy zaczną obowiązywać w międzyczasie?

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi wspólniczka Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia:

  1. Pojęcie prawne „greenwashingu” i oświadczeń środowiskowych;
  2. Obecne zasady formułowania zielonych haseł marketingowych: prawo i samoregulacja w reklamach i prezentacji produktów;
  3. Przegląd praktyki decyzyjnej i orzecznictwa w zakresie greenwashingu;
  4. Nowości prawne;
  5. Odpowiedzialność i sankcje za stosowanie „ekościemy”.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Znakowanie żywności dla dzieci w wieku 3+

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymogi prawne dotyczące znakowania żywności kierowanej do dzieci powyżej 3 r.ż. Podczas spotkanie przedstawione zostaną zasady, które należy uwzględnić projektując produkty dedykowane dzieciom.

Data szkolenia
23 maja 2024- ONLINE NA ŻYWO
Koszt szkolenia
490 zł netto zł + VAT

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.