Odpowiedzialność w łańcuchu żywnościowym – kto za co odpowiada?

Każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze musi liczyć się z odpowiedzialnością prawną za niespełnienie wymogów prawa żywnościowego. W zależności od wagi naruszenia grożą określone sankcje – od niewysokich kar pieniężnych do zakazu prowadzenia działalności.

Data szkolenia
Na zamówienie
Koszt szkolenia

Każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze musi liczyć się z odpowiedzialnością prawną za niespełnienie wymogów prawa żywnościowego. W zależności od wagi naruszenia grożą określone sankcje – od niewysokich kar pieniężnych do zakazu prowadzenia działalności. Niekiedy w grę wchodzi odpowiedzialność administracyjna (wtedy inspekcje kontrolne wydają nakazy i zakazy oraz kary finansowe), a innym razem odpowiedzialność karna (wtedy w grę wchodzi nawet kara pozbawienia i ograniczenia wolności). Wysokość kar pieniężnych i rodzaj sankcji uzależnione są także od danej inspekcji kontrolnej – inna jest sytuacja, jeśli kontrolę przeprowadza Państwowa Inspekcja Sanitarna, a inna gdy postępowanie prowadzi Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Obecnie łańcuchy dostaw żywności są bardzo rozbudowane. W produkcję i dystrybucję jednego produktu zaangażowani mogą być bardzo liczni przedsiębiorcy. W tym kontekście szczególnie istotna jest więc wiedza w zakresie tego, jak wygląda podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi pomiotami w łańcuchu produkcyjno-dystrybucyjnym, a innymi słowy: gdzie się zaczyna i gdzie kończy odpowiedzialność każdego z nich. Na tę potrzebę odpowiada proponowane szkolenie.

Szkolenie ma celu przedstawienie podstawowych zasad odpowiedzialności administracyjnej i karnej na rynku spożywczym. Stanowi swoiste ABC dla każdego podmiotu – czy to producenta surowców czy przetwórcy czy sprzedawcy – wprowadzającego żywność do obrotu. Przepisy prawne wyjaśniane są w kontekście kazusów z praktyki oraz na bazie orzecznictwa sądowego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi wspólniczka Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia:

  1. Inspekcje kontrolne nadzorujące rynek żywności w Polsce.
  2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności.
  3. Odpowiedzialność za jakość handlową.
  4. Rodzaje sankcji i zasady ich nakładania.
  5. Podział odpowiedzialności pomiędzy producentem a dystrybutorem/sprzedawcą.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.