Pestycydy w żywności – wymogi prawne

W ramach szkolenia przedstawione zostaną zasadnicze regulacje prawne w zakresie pestycydów oraz ich pozostałości w żywności, omówimy także wytyczne branżowe.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

W ramach szkolenia przedstawione zostaną zasadnicze regulacje prawne w zakresie pestycydów oraz ich pozostałości w żywności, omówimy także wytyczne branżowe. Na podstawie przykładowych składników roślinnych przybliżymy Państwu takie kwestie praktyczne jak określanie obowiązujących limitów pozostałości pestycydów dla surowców oraz limitów w żywności przetworzonej. Przyjrzymy się europejskiej bazie pestycydowej (EU Pesticides Database) i nauczymy skutecznego jej stosowania w praktyce. Omówione zostaną także zasady interpretacji wyników badań w oparciu o obowiązujące wytyczne w tym zakresie. Odniesiemy się także do tzw. wycofanych pestycydów i podejścia do nich organów w Polsce, a także w innych państwach członkowskich na podstawie raportów RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach/ Rapid Alert System for Food and Feed). Przybliżymy także kwestie pozostałości synergetyków, które w świetle obowiązujących przepisów nie są substancjami czynnymi środków ochrony roślin.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa w pliku PDF oraz materiały szkoleniowe (w tym plik z limitami pozostałości dla analizowanych podczas szkolenia przykładowych surowców, aktualne wytyczne SANTE do interpretacji wyników badań oraz opracowaną przez nas listę wybranych najczęściej stosowanych pestycydów, które zostały w ostatnich latach wycofane).

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi prawnik Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – Maria Pawłowska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia:

 1. Akty prawne regulujące kwestie pestycydów w żywności:
  • ogólne przepisy prawa żywnościowego;
  • rozporządzenie nr 396/2005 oraz rozporządzenie nr 1107/2009.
 1. Eu pesticides database:
  • czym jest europejska baza pestycydowa?
  • jak skutecznie określać limity pestycydów dla produktów w oparciu o bazę pestycydową?
  • część praktyczna – określenie limitów pozostałości pestycydów dla melisy lekarskiej, sałaty lodowej, bzu czarnego.
 1. Interpretacja wyników badań pozostałości pestycydów:
  • wytyczne SANTE;
  • interpretacja wyników badań dla surowców;
  • interpretacja wyników badań dla produktów przetworzonych, kwestia współczynników przetworzenia;
  • część praktyczna – przykładowe wyniki badań i ich interpretacja.
 1. Wycofane pestycydy:
  • jak podchodzić do pozostałości pestycydów, dla których nie przedłużono pozwolenia na stosowanie?
  • jak do tego typu pozostałości podchodzą organy kontrolne w Polsce i UE (na przykładzie ostrzeżeń z bazy RASFF).
 1. Synergetyki i ich pozostałości :
  • sytuacja prawna pozostałości synergetyków, które w świetle obowiązujących przepisów nie są substancjami czynnymi w środkach ochrony roślin, ale są substancjami czynnymi w produktach biobójczych.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.