Pisma urzędowe inspekcji kontrolnych – czym są i jak reagować?

Szkolenie obejmuje omówienie pism oraz dokumentów, jakie przedsiębiorcy mogą otrzymać od organów urzędowej kontroli żywności. W szczególności omówione zostaną prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz organu wynikające z poszczególnych pism.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie obejmuje omówienie pism oraz dokumentów, jakie przedsiębiorcy mogą otrzymać od organów urzędowej kontroli żywności. W szczególności omówione zostaną prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz organu wynikające z poszczególnych pism.

Szkolenie dotyczy omówienia pism, które wysyłane są przez organy urzędowej kontroli żywności do przedsiębiorców. Pisma te mogą mieć różnych charakter i często wymagają odmiennej reakcji. Szkolenie ma na celu omówienie, w jaki sposób identyfikować poszczególne pisma, jak je odróżniać oraz jaki sposób reakcji jest właściwy w konkretnych przypadkach. W szczególności omówione zostaną prawa oraz obowiązki (zarówno przedsiębiorcy, jak i organu) związane z wydawanymi pismami.

Ze szkolenia dowiesz się m.in.

 • Jakie są rodzaje pism wysyłanych przez organy i jak je odróżniać?
 • Co w praktyce oznaczają poszczególne pisma?
 • Z którymi dokumentami można polemizować, odwołać się czy złożyć zastrzeżenia?
 • Na które pisma organów trzeba odpowiedzieć i jaki jest termin?
 • Z jakimi prawami i obowiązkami wiążą się poszczególne dokumenty?

Szkolenie kierowane jest do kierowników oraz osób zajmujących się kwestiami prawnymi związanymi z działalnością przedsiębiorcy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi prawniczka Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – Gabriela Łuniewska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia:

 1. Rodzaje pism organów urzędowej kontroli żywności i sposób ich odróżniania.
 2. Zawiadomienie:
  • co powinno zawierać zawiadomienie?
  • czy trzeba na nie odpowiadać i w jakim terminie?
  • pouczenia zawarte w zawiadomieniu.
 1. Protokół kontroli i sprawozdanie z badań:
  • co powinny zawierać;
  • jakie obowiązki i skutki z nich wynikają;
  • zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu i sprawozdania;
  • odmowa podpisania protokołu.
 1. Protokół pobrania próbek:
  • co powinien zawierać;
  • wniosek o zabezpieczenie wtórników.
 1. Zalecenia i wystąpienia pokontrolne:
  • kiedy wydaje się zalecenia i wystąpienia pokontrolne?
  • sposoby reakcji na zalecenia i wystąpienia – co może przedsiębiorca?
  • informacja o wykonaniu zaleceń;
  • sankcje za niewykonanie zaleceń.
 1. Żądanie udzielenia dodatkowych informacji:
  • jakich informacji może żądać organ;
  • czy trzeba udzielać dodatkowych informacji w toku postepowania;
  • termin na odpowiedź.
 1. Postanowienia:
  • czego mogą dotyczyć postanowienia?
  • konsekwencje postanowień;
  • szczególny rodzaj: postanowienie o zabezpieczeniu.
 1. Decyzje
  • kiedy organ wydaje decyzje?
  • co powinna zawierać decyzja?
  • sposób doręczenia decyzji;
  • rodzaje decyzji;
  • skutki i termin wykonania decyzji;
  • wpływ złożenia odwołania na wykonalność decyzji.

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.