Pisma urzędowe inspekcji kontrolnych – czym są i jak reagować?

Szkolenie obejmuje omówienie pism oraz dokumentów, jakie przedsiębiorcy mogą otrzymać od organów urzędowej kontroli żywności. W szczególności omówione zostaną prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz organu wynikające z poszczególnych pism.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie obejmuje omówienie pism oraz dokumentów, jakie przedsiębiorcy mogą otrzymać od organów urzędowej kontroli żywności. W szczególności omówione zostaną prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz organu wynikające z poszczególnych pism.

Szkolenie dotyczy omówienia pism, które wysyłane są przez organy urzędowej kontroli żywności do przedsiębiorców. Pisma te mogą mieć różnych charakter i często wymagają odmiennej reakcji. Szkolenie ma na celu omówienie, w jaki sposób identyfikować poszczególne pisma, jak je odróżniać oraz jaki sposób reakcji jest właściwy w konkretnych przypadkach. W szczególności omówione zostaną prawa oraz obowiązki (zarówno przedsiębiorcy, jak i organu) związane z wydawanymi pismami.

Ze szkolenia dowiesz się m.in.

 • Jakie są rodzaje pism wysyłanych przez organy i jak je odróżniać?
 • Co w praktyce oznaczają poszczególne pisma?
 • Z którymi dokumentami można polemizować, odwołać się czy złożyć zastrzeżenia?
 • Na które pisma organów trzeba odpowiedzieć i jaki jest termin?
 • Z jakimi prawami i obowiązkami wiążą się poszczególne dokumenty?

Szkolenie kierowane jest do kierowników oraz osób zajmujących się kwestiami prawnymi związanymi z działalnością przedsiębiorcy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi prawniczka Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – Gabriela Łuniewska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia obejmuje:

 1. Rodzaje pism organów urzędowej kontroli żywności i sposób ich odróżniania
 2. Zawiadomienie
 • co powinno zawierać zawiadomienie?
 • czy trzeba na nie odpowiadać i w jakim terminie?
 • pouczenia zawarte w zawiadomieniu
 1. Protokół kontroli i sprawozdanie z badań
 • co powinny zawierać
 • jakie obowiązki i skutki z nich wynikają
 • zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu i sprawozdania
 • odmowa podpisania protokołu
 1. Protokół pobrania próbek
 • co powinien zawierać
 • wniosek o zabezpieczenie wtórników
 1. Zalecenia i wystąpienia pokontrolne
 • kiedy wydaje się zalecenia i wystąpienia pokontrolne?
 • sposoby reakcji na zalecenia i wystąpienia – co może przedsiębiorca?
 • informacja o wykonaniu zaleceń
 • sankcje za niewykonanie zaleceń

 

 1. Żądanie udzielenia dodatkowych informacji
 • jakich informacji może żądać organ
 • czy trzeba udzielać dodatkowych informacji w toku postepowania
 • termin na odpowiedź
 1. Postanowienia
 • czego mogą dotyczyć postanowienia?
 • konsekwencje postanowień
 • szczególny rodzaj: postanowienie o zabezpieczeniu
 1. Decyzje
 • kiedy organ wydaje decyzje?
 • co powinna zawierać decyzja?
 • sposób doręczenia decyzji
 • rodzaje decyzji
 • skutki i termin wykonania decyzji
 • wpływ złożenia odwołania na wykonalność decyzji

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.