Składniki suplementów diety zgodne z prawem – prawo i praktyka

W ramach szkolenia uczestnicy poznają sposoby weryfikacji zastosowania konkretnych składników w suplementach diety uwzględniając przepisy prawy i źródła tzw. „soft law”.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy poznają sposoby weryfikacji zastosowania konkretnych składników w suplementach diety uwzględniając przepisy prawy i źródła tzw. „soft law”. Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe akty prawne, bazy danych, opracowania i dokumenty naukowe, które pozwalają przeprowadzić analizę dopuszczalności użycia wybranych substancji lub produktów w suplemencie diety, w tym dozwolonych witamin i składników mineralnych w dziennej porcji. Dyskusji poddane zostaną również projekty i plany zmian legislacyjnych w zakresie ograniczeń składnikowych.

W szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy analizujący prawny status składników aktywnych. Na przykładzie konkretnych substancji – zarówno syntetycznych, jak i roślinnych – zaprezentowane będzie podejście organów urzędowej kontroli żywności i sądów administracyjnych z naciskiem na elementy pozwalające zbudować argumentację obronną składnika. Poruszona zostanie także problematyka braku harmonizacji przepisów suplementowych na poziomie UE, jej relacja względem swobody przepływu towarów i  założenia systemu SOLVIT.

Dodatkowo podczas szkolenia podzielimy się praktycznymi sposobami weryfikacji podejścia Głównego Inspektora Sanitarnego do konkretnych składników, które zgromadziliśmy dzięki doświadczeniu w kontakcie z Inspekcją Sanitarną.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.
Szkolenie prowadzi prawniczka Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – Alicja Michałowska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 13:00

Program szkolenia:

 1. Akty prawne regulujące suplementy diety
  • ogólne przepisy prawa żywnościowego
  • dyrektywa 2002/46 i jej implementacja do polskiego prawa
  • rozporządzenie nr 1169/2011 i DRWS
  • rozporządzenie ws. novel food
 2. Pozaprawne źródła oceny składników suplementów diety
  • uchwały Zespołu ds. Suplementów diety
  • katalog Novel Food i rozporządzenia nr 2017/2470
  • lista BELFRIT i EuroFIR-NETTOX
  • rozporządzenia krajowe (Dania, Hiszpania)
  • rozporządzenie nr 1925/2006
  • monografie i opinie jednostek naukowych
  • lista WADA
  • inne
 3. Praktyczne wskazówki dotyczące analizy składników i polemiki z inspekcją
  • weryfikacja rejestrów suplementów diety i produktów leczniczych
  • udzielanie informacji przez GIS
  • przygotowanie argumentacji obronnej w razie zakwestionowania (case study)
 4. Brak harmonizacji prawa suplementowego i jej konsekwencje dla handlu w UE
  • swoboda przepływu towarów w UE
  • podstawowe założenia i narzędzia systemu SOLVIT
  • opinia Komisji UE ws. suplementu diety z witaminą D
 5. Potencjalne sankcje
  • sankcje karne
  • sankcje wykroczeniowe
  • sankcje administracyjne
  • wizerunkowe

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Znakowanie żywności dla dzieci w wieku 3+

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymogi prawne dotyczące znakowania żywności kierowanej do dzieci powyżej 3 r.ż. Podczas spotkanie przedstawione zostaną zasady, które należy uwzględnić projektując produkty dedykowane dzieciom.

Data szkolenia
23 maja 2024- ONLINE NA ŻYWO
Koszt szkolenia
490 zł netto zł + VAT

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.