Składniki suplementów diety zgodne z prawem – prawo i praktyka

Przedmiotem szkolenia jest omówienie reguł stosowania konkretnych składników w suplementach diety.

Data szkolenia
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest omówienie reguł stosowania konkretnych składników w suplementach diety. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi aktami prawnymi, bazami danych, opracowaniami i dokumentami naukowymi, które stanowią podstawę analizy dopuszczalności użycia wybranych substancji lub produktów w suplemencie diety, w tym dozwolonych witamin i składników mineralnych w dziennej porcji.

W szkoleniu przedstawiane zostaną praktyczne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy analizujący prawny status składników aktywnych. Uwzględnieniem przypadków rozstrzyganych przez organy urzędowej kontroli żywności i sądy administracyjne. Poruszona zostanie także problematyka braku harmonizacji przepisów suplementowych na poziomie UE i jej relacja względem swobody przepływu towarów. W tym kontekście omówione zostaną podstawowe założenia systemu SOLVIT i ciekawe rozstrzygnięcie ws. suplementu diety z witaminą D.

Dodatkowo podczas szkolenia podzielimy się praktycznymi sposobami weryfikacji podejścia Głównego Inspektora Sanitarnego do konkretnych składników, które zgromadziliśmy dzięki doświadczeniu w kontakcie z Inspekcją Sanitarną.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.
Szkolenie prowadzi prawniczka Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – Alicja Michałowska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 13:00

Podczas webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Akty prawne regulujące suplementy diety
  • ogólne przepisy prawa żywnościowego
  • dyrektywa 2002/46 i jej implementacja do polskiego prawa
  • rozporządzenie nr 1169/2011 i DRWS
  • rozporządzenie ws. novel food
 2. Pozaprawne źródła oceny składników suplementów diety
  • uchwały Zespołu ds. Suplementów diety
  • katalog Novel Food i rozporządzenia nr 2017/2470
  • lista BELFRIT i EuroFIR-NETTOX
  • rozporządzenia krajowe (Dania, Hiszpania)
  • rozporządzenie nr 1925/2006
  • monografie i opinie jednostek naukowych
  • lista WADA
  • inne
 3. Praktyczne wskazówki dotyczące analizy składników i polemiki z inspekcją
  • weryfikacja rejestrów suplementów diety i produktów leczniczych
  • udzielanie informacji przez GIS
  • przygotowanie argumentacji obronnej w razie zakwestionowania (case study)
 4. Brak harmonizacji prawa suplementowego i jej konsekwencje dla handlu w UE
  • swoboda przepływu towarów w UE
  • podstawowe założenia i narzędzia systemu SOLVIT
  • opinia Komisji UE ws. suplementu diety z witaminą D
 5. Potencjalne sankcje
  • sankcje karne
  • sankcje wykroczeniowe
  • sankcje administracyjne
  • wizerunkowe

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.