Urzędowe kontrolne żywności – co mogą inspekcje?

Szkolenie obejmuje omówienie czynności, jakie mogą być podejmowane w toku kontroli poszczególnych organów prowadzących urzędową kontrolę żywności. W ramach szkolenia omówione zostaną także prawa i obowiązki przedsiębiorców podczas kontroli.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie obejmuje omówienie czynności, jakie mogą być podejmowane w toku kontroli poszczególnych organów prowadzących urzędową kontrolę żywności. W ramach szkolenia omówione zostaną także prawa i obowiązki przedsiębiorców podczas kontroli.

Szkolenie obejmuje omówienie poszczególnych czynności i działań, jakie mogą podejmować organy w toku kontroli. Omówione zostaną m.in. czynności podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Ponadto, podczas szkolenia przedstawione zostaną także prawa i obowiązki przedsiębiorcy, który podlega urzędowej kontroli żywności.

Ze szkolenia dowiesz się m.in.

 • Jakie są podstawowe zasady prowadzenia urzędowej kontroli żywności?
 • Jakie czynności może podejmować organ w toku kontroli?
 • Jakie prawa i obowiązki w toku kontroli ma przedsiębiorca?
 • Czym może zakończyć się kontrola?
 • Co powinien zawierać protokół kontroli?

Szkolenie kierowane jest do kierowników zakładów oraz osób biorących udział w urzędowych kontrolach żywności.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.
Szkolenie prowadzi Gabriela Łuniewska.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady prowadzenia urzędowej kontroli żywności.
 2. Czynności organu w toku kontroli:
  • wszczęcie kontroli bez zawiadomienia/po zawiadomieniu
  • upoważnienie i legitymacja inspektora
  • podstawowe czynności (wstęp do pomieszczeń, przeglądanie dokumentów itp.)
  • badanie receptur
  • pobieranie próbek produktów
  • zabezpieczenie (produktów, dokumentów itp.)
 1. Obowiązki przedsiębiorcy:
  • udostępnienie dowodów, produktów, pomieszczeń itp.
  • ujawnienie receptury – kiedy obowiązkowe?
  • opłata za czynności kontrolne.
 1. Prawa przedsiębiorcy:
  • weryfikacja zakresu kontroli;
  • sprzeciw wobec kontroli lub czynności kontrolnych;
  • zgłoszenie uciążliwości kontroli;
  • tajemnica przedsiębiorstwa;
  • prawo do „drugiej ekspertyzy”;
  • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez organ.
 1. Protokół kontroli:
  • co powinien zawierać?
  • protokoły odrębne;
  • zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu;
  • odmowa podpisania.
 1. Zakończenie kontroli:
  • sposoby zakończenia kontroli;
  • sankcje za utrudnianie kontroli;
  • co może organ po zakończeniu kontroli?

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.