NOWY EUROBAROMETR: PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI NA PRZYSZŁOŚĆ – OCZEKIWANIA OBYWATELI

NOWY EUROBAROMETR: PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI NA PRZYSZŁOŚĆ – OCZEKIWANIA OBYWATELI

Znajdująca się w sercu Europejskiego Zielonego Ładu strategia „Od pola do stołu” ma na celu m.in. stworzenie zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego w UE. Ww. strategia zajmuje centralne miejsce w programie Komisji dotyczącym osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ („SDGs”), oraz jest postrzegana jako szansa na poprawę stylu życia, zdrowia i środowiska, ułatwiając tym samym obywatelom UE wybór zdrowej i zrównoważonej diety.

Jak wynika z ostatniego badania Eurobarometru zatytułowanego: „Przygotowywanie naszej żywności na przyszłość – oczekiwania obywateli” („Making our food fit for the future – Citizens’ expectations”), około dwie trzecie badanych Europejczyków twierdzi, iż w znacznym stopniu spożywają oni zdrowe i zrównoważone posiłki, jednak przystępność cenowa żywności stanowi czynnik, który pomógłby respondentom w przyjęciu jeszcze zdrowszej i bardziej zrównoważonej diety. Ponadto, wedle badanych, producenci żywności są postrzegani jako kluczowe podmioty odgrywające rolę w tworzeniu zrównoważonego systemu żywnościowego.

Zgodnie z badaniem, nie wszyscy Europejczycy są przekonani o udziale konsumentów w poprawie zrównoważonego rozwoju. Zdaniem respondentów, głównymi czynnikami wpływającymi na decyzje odnośnie wyboru kupowanej żywności są: smak, bezpieczeństwo żywności oraz jej koszt. Niemal wszyscy badani wezwaliby podmioty sektora publicznego i prywatnego do podjęcia działań mających na celu poprawę dostępu do zrównoważonej żywności oraz wprowadzenia rozwiązań mających na celu wprowadzenie obowiązku umieszczenia informacji odnośnie zrównoważonej żywności na etykietach środków spożywczych.

Wyniki ankiety Eurobarometru zostaną wykorzystane w działaniach UE mających na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru systemu żywnościowego UE w ramach strategii „Od pola do stołu”. Dane z tego Eurobarometru były tematem prezentacji na temat postaw i poglądów konsumentów na temat zrównoważonych systemów żywnościowych na konferencji „Od pola do stołu” w dniu 16 października 2020 r.

Z pełną treścią badania można zapoznać się TUTAJ