ZMIANA SPECYFIKACJI „RIBEIRA SACRA”, WINA O CHRONIONEJ NAZWIE POCHODZENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI „RIBEIRA SACRA”, WINA O CHRONIONEJ NAZWIE POCHODZENIA

W grudniu 2020 roku ukazała się publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33.

Zmiana ta dotyczy specyfikacji wina czerwonego „Ribeira Sacra”, a dokładnie skreślenia ostatniego akapitu w pkt 3 specyfikacji produktu dotyczącego szczególnych praktyk enologicznych, zgodnie z którymi maksymalnie 15 % wina rocznikowego z danego roku może składać się z wina z poprzedniego rocznika lub – w przypadku szczególnie nietypowych lat – poprzednich dwóch roczników.

Zmianę tę uzasadnia się tym, iż ww. zasada umieszczona w skreślonym akapicie była bardziej restrykcyjna od ogólnych przepisów branżowych: jedynym warunkiem przewidzianym w art. 49 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 w odniesieniu do etykietowania win oznaczonych rocznikiem jest obowiązek zebrania co najmniej 85 % winogron użytych do zrobienia tego wina w danym roku, a pozostałe 15 % może pochodzić z jakiegokolwiek rocznika, bez ograniczeń dotyczących lat.

Kolejnym argumentem idącym za zastosowaną zmianą jest fakt, iż wina charakteryzują się właściwościami sprawiającymi, iż nadają się do spożycia nawet po upływie kilku lat od daty ich produkcji. W niektórych przypadkach butelkowanie wina po jego ustabilizowaniu odbywa się dopiero po roku przechowywania go w kadzi. Dodatkowo, pandemia COVID-19 miała znaczny wpływ na przemysł winiarski, co było spowodowane trudnościami związanymi z eksportem oraz ograniczeniami działalności sektora hotelarsko-restauracyjnego, odpowiadającego za znaczny odsetek sprzedaży win opatrzonych tą nazwą pochodzenia. W związku z tym, niniejsza zmiana ma na celu również poprawę sprzedaży win, biorąc pod uwagę, iż w przyszłości mogą wystąpić kolejne kryzysy zdrowotne.

Pełną treść publikacji dotyczącej powyższej zmiany możemy znaleźć TUTAJ