CZY PRZYGOTOWAŁEŚ JUŻ SWÓJ PRODUKT NA EKSPORT DO UK PO BREXICIE?

CZY PRZYGOTOWAŁEŚ JUŻ SWÓJ PRODUKT NA EKSPORT DO UK PO BREXICIE?

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31.01.2021 r., a od początku tego roku w handlu żywnością z tym krajem obowiązuje nowe umowa handlowa UE-UK. W efekcie pojawiło się bardzo wiele wymogów i obowiązków dotyczących eksportowanej na ten rynek żywności.

Obecnie Wielka Brytania posiada odrębne od prawa unijnego regulacje dot. żywności, w tym dotyczące jej oznakowania. Już teraz w odniesieniu do niektórych aspektów znakowania istnieją odrębności, które z biegiem czasu będą się pogłębiać. Dlatego też stosowanie przez przedsiębiorców etykiet przygotowanych jeszcze przed Brexitem albo nie zaniechanie przeprowadzenia weryfikacji prawnej dla nowych produktów wiąże się z ryzykiem zakwestionowania na tym rynku.

Warto zwrócić uwagę chociażby na to, że jako podmiot odpowiedzialny za znakowanie na produkcie (FBO)  na rynku brytyjskim musi być podany podmiot brytyjski (w tym z brytyjskim adresem). Co prawda przewidziano okres na dostosowanie się do nowego wymogu, ale koniecznością dla wielu przedsiębiorców będzie wejście we współpracę z brytyjskim podmiotem albo zarejestrowanie działalności jako FBO w Wielkiej Brytanii.  W prawidłowym przygotowaniu produktu spożywczego na eksport może Ci pomóc CPŻ.