WZMOCNIENIE KONTROLI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

WZMOCNIENIE KONTROLI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Komisja Europejska doprecyzowała szereg aspektów prowadzenia kontroli żywności ekologicznej. W tym celu przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/279 z dnia 22 lutego 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie kontroli i innych środków zapewniających identyfikowalność i zgodność w produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych. Rozporządzenie wprowadza przepisy szczegółowe i wykonawcze do nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Zostały w nim określone m.in.:

  • etapy procedury stosowane przez podmioty w przypadku podejrzenia niezgodności z przepisami z powodu obecności niedopuszczonych produktów lub substancji;
  • metodyka urzędowego postępowania wyjaśniającego;
  • skład i wielkość grupy podmiotów (maksymalna wielkość grupy podmiotów wynosi 2 000 członków);
  • minimalny odsetek kontroli i pobierania próbek;
  • środki stosowane w przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami.

Przedsiębiorcy będą mieli czas na zapoznanie się i przygotowanie na nowe przepisy, gdyż będą stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r. Tekst rozporządzenia jest dostępny TUTAJ

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?