PASZPORTYZACJA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI – PILOTAŻ W ODNIESIENIU DO RYNKÓW ZIEMNIAKA, WOŁOWINY I WIEPRZOWINY

PASZPORTYZACJA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI – PILOTAŻ W ODNIESIENIU DO RYNKÓW ZIEMNIAKA, WOŁOWINY I WIEPRZOWINY

Zgodnie z informacją opublikowaną 28 stycznia 2021 r. na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczęto prace nad projektem „Paszportyzacja Polskiej Żywności”Przy projekcie ma być zaangażowane MRRiW, jak również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak wskazuje Ministerstwo, głównym zamierzeniem projektu jest budowa cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw. Co więcej, funkcjonalności projektowanego systemu mają na celu umożliwienie rejestrowania i zatwierdzania transakcji w procesach produkcji i dystrybucji żywności, co finalnie ma się przyczynić do zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji dotyczących jej pochodzenia.

Projekt stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania konsumentów w odniesieniu do łatwego dostępu do informacji o produktach spożywczych. Planowane innowacyjne rozwiązania mają zwiększyć efektywność w pozyskiwaniu i przepływie informacji o produkcie na każdym etapie łańcucha dostaw.

Ponadto, jak wskazuje Ministerstwo, wykorzystanie systemów śledzenia oraz identyfikowania produktów staje się koniecznością, gwarantującą polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu utrzymanie pozycji liczącego się na świecie dostawcy żywności. Wprowadzenie systemów monitorujących śledzenie informacji o środkach spożywczych w Polsce wydaje się niezbędne, także ze względu na m.in. malejącą przejrzystość w łańcuchach dostaw, pojawiające się przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności czy spadające wśród konsumentów zaufanie do finalnego produktu żywnościowego.

Zdaniem Ministerstwa powstanie projektu ma przynieść korzyści nie tylko dla konsumenta, który będzie mógł pozyskać pożądane informacje na temat żywności, ale również dla całego sektora rolno-spożywczego w Polsce, jak również dla służb i inspekcji odpowiedzialnych za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać TUTAJ