CPŻ I BANK ŻYWNOŚCI W WALCE Z MARNOWANIEM ŻYWNOŚCI

CPŻ I BANK ŻYWNOŚCI W WALCE Z MARNOWANIEM ŻYWNOŚCI

Jednym z kluczowych problemów krajów rozwiniętych jest zastraszający wzrost ilości marnowanej żywności. O skali marnowania jedzenia w Polsce oraz w ujęciu unijnym i globalnym pisaliśmy już w naszym raporcie „Ziemianie Regulują”. Statystycznie każdy Polak marnuje 237 kilogramów jedzenia każdego roku, a marnowana żywność rocznie kosztuje nas wszystkich ponad 14 miliardów Euro.

W 2019 roku w Polsce zaczęła obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która ma zapobiegać wycofywaniu z dystrybucji jedzenia nadającego się do spożycia. Obecnie ustawa nakazuje sprzedawcom żywności zawieranie porozumień i przekazywanie organizacjom pozarządowym produktów spożywczych, które spełniają wymogi prawa żywnościowego, ale nie są sprzedawane np. ze względu na zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, czy ze względu na wady wyglądu.

Po 18 miesiącach funkcjonowania ustawy widzimy, że wciąż można zrobić więcej. Dlatego wspólnie z Bankami Żywności przygotowujemy nowy projekt rozwiązań prawnych, które mają usprawnić funkcjonowanie nowych przepisów, aby w pełni odpowiadały aktualnym potrzebom i wyzwaniom rynku spożywczego.

Projekt przed przekazaniem prawodawcy będzie konsultowany ze wszystkim interesariuszami, w tym zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi i sieciami sklepów wielkopowierzchniowych, aby rozwiązania w nim zawarte, były faktyczną odpowiedzią na problem marnowania żywności.