Komisja Europejska – Kodeks postępowania odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych

Komisja Europejska – Kodeks postępowania odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych

W ramach strony internetowej Komisji Europejskiej powstała zakładka dotycząca Kodeksu postępowania odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych, który jest jednym z pierwszych elementów strategii „od pola do stołu” oraz integralną częścią planu działania ww. strategii.

W ramach Kodeksu mają zostać określone działania, do podjęcia których mogą zobowiązać się podmioty funkcjonujące na każdym z etapów łańcucha żywnościowego, np. przetwórcy żywności, podmioty świadczące usługi gastronomiczne i detaliści.

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Komisji Europejskiej, działania określone w Kodeksie, mogą być wdrażane przez zainteresowane podmioty w ramach własnych systemów operacyjnych, ale też zachęcać do podjęcia współpracy z partnerami z branży i innymi interesariuszami całego systemu żywnościowego (takimi jak rolnicy i konsumenci).

Kodeks postępowania odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych będzie uwzględniał ponadto dobrowolne zobowiązanie się do monitorowania podjętych działań i ocenienia ich skuteczności. W przypadku braku zadowalających rezultatów, Komisja Europejska ma rozważyć podjęcie określonych kroków legislacyjnych.

Proces tworzenia Kodeksu rozpoczął się w grudniu 2020 r. Ukończenie prac nad Kodeksem, zwieńczone jego podpisaniem  przez interesariuszy, planowane jest na czerwiec 2021 roku.

Więcej informacji można uzyskać TUTAJ

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?