Komisja Europejska – Kodeks postępowania odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych

Komisja Europejska – Kodeks postępowania odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych

W ramach strony internetowej Komisji Europejskiej powstała zakładka dotycząca Kodeksu postępowania odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych, który jest jednym z pierwszych elementów strategii „od pola do stołu” oraz integralną częścią planu działania ww. strategii.

W ramach Kodeksu mają zostać określone działania, do podjęcia których mogą zobowiązać się podmioty funkcjonujące na każdym z etapów łańcucha żywnościowego, np. przetwórcy żywności, podmioty świadczące usługi gastronomiczne i detaliści.

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Komisji Europejskiej, działania określone w Kodeksie, mogą być wdrażane przez zainteresowane podmioty w ramach własnych systemów operacyjnych, ale też zachęcać do podjęcia współpracy z partnerami z branży i innymi interesariuszami całego systemu żywnościowego (takimi jak rolnicy i konsumenci).

Kodeks postępowania odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych będzie uwzględniał ponadto dobrowolne zobowiązanie się do monitorowania podjętych działań i ocenienia ich skuteczności. W przypadku braku zadowalających rezultatów, Komisja Europejska ma rozważyć podjęcie określonych kroków legislacyjnych.

Proces tworzenia Kodeksu rozpoczął się w grudniu 2020 r. Ukończenie prac nad Kodeksem, zwieńczone jego podpisaniem  przez interesariuszy, planowane jest na czerwiec 2021 roku.

Więcej informacji można uzyskać TUTAJ