Kiedy ilość netto produktu spożywczego powinno się deklarować w jednostkach masy, a kiedy w jednostkach objętości?

Kiedy ilość netto produktu spożywczego powinno się deklarować w jednostkach masy, a kiedy w jednostkach objętości?

W rozporządzeniu nr 1169/2011 możemy znaleźć ogólną informację wskazującą na to, iż ilość netto danego środka spożywczego powinna być wyrażana w jednostkach objętości w przypadku produktów płynnych, natomiast w jednostkach masy w przypadku produktów stałych.

Niemniej jednak, w kontekście analizowanego przepisu problemów może przysparzać praktyczne rozróżnienie na środki spożywcze posiadające strukturę płynną oraz takie, które nie posiadają tej właściwości. Wskazane rozróżnienie powinno być dokonywane przez pryzmat konkretnego przykładu, a nie ogólnych kategorii produktów – bowiem produkty te mogą różnić się między sobą konsystencją. Dla przykładu jeden z sosów pomidorowych może charakteryzować się płynną konsystencją, a inny już bardziej gęstą, półpłynną.

Pomocnym w rozstrzygnięciu tej kwestii jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych, gdzie znajdujemy doprecyzowanie, iż jednostki masy powinno się stosować nie tylko w przypadku produktów stałych, ale również w przypadku produktów o konsystencji półpłynnej, mazistej, stanowiącej mieszaninę stałej i płynnej lub stanowiącej część stałą z mieszaniny stałej i płynnej.

Co więcej, ww. rozporządzenie określa również możliwość wyrażania ilości netto w jednostkach, które są stosowane powszechnie w praktyce handlowej dla danych towarów paczkowanych – wtedy ilość netto produktu stałego może być wyrażona w jednostkach objętości, a płynnego w jednostkach masy. Dla przykładu, olej kokosowy często sprzedawany jest w postaci stałej, a mimo to oznaczenie jego ilości netto bywa wyrażane w jednostkach objętości, z uwagi na fakt, iż w wyniku wysokiej temperatury zmienia swoją konsystencję na płynną.

W kontekście analizowanego tematu, warto również sięgnąć do Rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, gdzie znajdziemy informację w przypadku jakich konkretnie produktów ilość netto będzie mogła być wyrażona w jednostkach objętości lub w jednostkach masy.