Kiedy umieszczenie hasła „bez dodatku glutaminianu monosodowego” będzie dozwolone?

Kiedy umieszczenie hasła „bez dodatku glutaminianu monosodowego” będzie dozwolone?

Sam fakt, iż w wykazie składników danego produktu nie będzie znajdował się glutaminian monosodowy jako taki (dodatek do żywności o nr „E 621”) nie upoważnia nas do zamieszczenia w jego oznakowaniu hasła „bez dodatku glutaminianu monosodowego”.

Aby umieszczenie tego hasła było dozwolone, glutaminian monosodowy nie mógłby być obecny w produkcie gotowym również w przypadkowej ilości – tutaj szczególną uwagę należałoby zwrócić na możliwość wniesienia glutaminianu monosodowego na zasadzie przenoszenia z którymś ze składników występującym w produkcie. Składnikiem wnoszącym glutaminian monosodowy mógłby być dla przykładu ekstrakt drożdżowy czy też hydrolizowane białko sojowe.

Co więcej, w celu zamieszczenia takiego hasła na etykiecie należałoby się upewnić czy w świetle przepisów prawnych do danego produktu dozwolony jest w ogóle dodatek glutaminianu monosodowego oraz czy na rynku spożywczym dostępne są podobne produkty, które zawierałyby ten składnik.

W związku z tym, weryfikację możliwości użycia hasła „bez dodatku glutaminianu monosodowego” powinno rozpatrywać się w oparciu o konkretny przypadek.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?