Nie zawsze organ ma kompetencje do kontroli oznakowania

Nie zawsze organ ma kompetencje do kontroli oznakowania

Centrum Prawa Żywnościowego wygrało sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zarzucając Państwowej Inspekcji Sanitarnej brak kompetencji do kontroli znakowania produktu spożywczego.

W Polsce uprawnienia do kontroli etykiet produktów spożywczych ma przede wszystkim Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Pierwsza inspekcja odpowiada za kontrolę jakości handlowej żywności, a druga – Sanepid – kontroluje jej bezpieczeństwo i warunki zdrowotne.

Niestety w praktyce kontrolnej znakowania żywności podział kompetencji pomiędzy organy nie jest zawsze oczywisty i Państwowa Inspekcja Sanitarna kwestionuje oznaczenia niemające nic wspólnego z zagadnieniami bezpieczeństwa. Taką sytuację mieliśmy w przypadku oznaczenia wskazującego na sposób wytworzenia produktu spożywczego (bułki tartej), które zdaniem organu miało być nierzetelne (czyli naruszać art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1169/2011).

Na szczęście przedsiębiorca ma prawo do odwołania się do organu wyższej instancji, a potem do sądu administracyjnego, aby dochodzić swoich racji, w czym mu pomogliśmy do szczęśliwego końca. Dlatego warto za każdym razem weryfikować, czy kontrolujący produkt organ ma do tego w ogóle kompetencje.