Rząd przyjął projekt ustawy o wyrobach winiarskich

Rząd przyjął projekt ustawy o wyrobach winiarskich

Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o wyrobach winiarskich. Projekt dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku wina wprowadzonych w Unii Europejskiej i ma przyczynić się do większej przejrzystości przepisów związanych z wyrobem wyrobów objętych rynkiem wina oraz usprawnić kontrolę producentów wina.

Założenia projektowanych przepisów obejmują m.in.:

 • ujednolicenie przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich;
 • ujednolicenie zasad wpisu do rejestru przedsiębiorców wyrobów winiarskich (prowadzeniem rejestru ma zająć się zgodnie z projektem Dyrektor Generalny KOWR);
 • utworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy instytucjami kontrolnymi w ramach sektora wina;
 • uproszczenie systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego (brak konieczności umieszczania numeru identyfikacyjnego dla wina odmianowego lub wina rocznikowego na etykietach);
 • podniesienie wymagań jakościowych dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich;
 • zlikwidowanie obowiązku posiadania planu obiektów budowlanych na potrzeby dokonania wpisu do rejestru oraz brak konieczności posiadania zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich o określonych minimalnych dozwolonych pojemnościach.

Projekt ma przyczynić się także do zwiększenia konkurencyjność drobnych producentów wyrabiających cydr, cydr jakościowy, cydr lodowy, perry, perry jakościowe, perry lodowe, wina owocowe jakościowe oraz miód pitny jakościowy – z surowców wyrabianych głównie we własnym gospodarstwie, m.in. poprzez:

 • zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok;
 • umożliwienie produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości pni pszczelich;
 • umożliwienie zakupu, do 50 proc. wagowo, surowców do wyrobu takich napojów z województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów;
 • umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym;
 • zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

Ustawa ma wejść w życie po 60 dniach od jej ogłoszenia.