Określenie „terapeutyczny” w oznakowaniu środków spożywczych

Określenie „terapeutyczny” w oznakowaniu środków spożywczych

Określeniem, jakie zostało zamieszczone w opisie jednego z produktów żywnościowych, jest hasło „terapeutyczny„. Możliwość stosowania tego zapisu oceniono w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 marca 2021 r., o sygnaturze akt VII SA/W 2223/20. Wyrok ten utrzymał w mocy decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego, która stwierdzała m.in. nieprawidłowość określenia „terapeutyczny” w stosunku do żywności. w uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że „Według „Wielkiego słownika języka polskiego” PWN „terapeutyczny” oznacza „leczniczy”, „spełniający taką samą rolę jak terapia”. Użyte więc w prezentacji Produktu określenie „terapeutyczny” stanowiło oczywiste przypisanie środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi, co jest niedozwolone prawnie„.

WSA podkreślił także, że celem znakowania (w tym prezentacji i reklamy środka spożywczego) jest m.in. dokładne określenie charakteru i właściwości produktu, co umożliwi konsumentom dokonanie świadomego wyboru. Co istotne, stosowanie nieautoryzowanych oświadczeń o charakterze medycznym i wskazywanie właściwości terapeutycznych, które są charakterystyczne dla produktów leczniczych (a nie żywności) stanowi, zdaniem WSA, uchybienie należące do jednych z cięższych przewinień prawa żywnościowego.

Z całym wyrokiem można zapoznać się TUTAJ.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?