Produkty „bez laktozy” – w jakich przypadkach możemy umieścić hasło wskazujące na brak laktozy w produkcie?

Produkty „bez laktozy” – w jakich przypadkach możemy umieścić hasło wskazujące na brak laktozy w produkcie?

W prawie żywnościowym nie ma wymagań szczegółowych w odniesieniu do komunikatu o treści „bez laktozy\” lub jego synonimu. Przy umieszczaniu tego typu informacji na względzie powinniśmy mieć przede wszystkim zakaz wprowadzania konsumenta w błąd.

W związku z tym, iż brak jest regulacji, które określałyby maksymalny dopuszczalny poziom laktozy w produkcie oznaczonym jako „bezlaktozowy” „bez laktozy” pomocniczo zostało wypracowane stanowisko GIS, zgodnie z którym przy ocenie prawidłowości zastosowania tego typu informacji, należy przyjąć wartość możliwie najniższą i najbliższą zeru, nie przekraczającą poziomu oznaczalności metody analitycznej, tj. 0,01% (10 mg laktozy na 100 g produktu).

Co więcej, aby umieszczenie haseł wskazujących na brak laktozy było zasadne, powinno odnosić się tylko i wyłącznie do produktów, w których konsument mógłby spodziewać się obecności laktozy. Natomiast umieszczanie takiej informacji na produktach, które na ogół nie zawierają laktozy będzie już wprowadzającym konsumenta w błąd poprzez przypisywanie środkowi spożywczemu szczególnych właściwości podczas gdy wszystkie inne podobne produkty mają takie właściwości.